Avrupa Birliği Enstitüsü

Avrupa Birliği Enstitüsü

AB Hukuku ABD.Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı altında AB Hukuku Yüksek Lisans Programı ve AB Hukuku Doktora Programı olmak üzere iki lisans üstü program yürütülmektedir. Gerek Yüksek Lisans Programının  gerekse Doktora Programının amacı, AB Hukukunu ve onun ayırt edici ve kendine özgü doğasını ve bu hukukun üye ülke hukuk düzenleri ile ilişkilerini kavrayacak alt yapıya sahip uzman ve araştırmacılar yetiştirmektir. 

AB Hukuku Anabilim Dalı altında verilen iki program ile, AB sistemi ve Türkiye'nin AB ile var olan ilişkileri, hukuk ekseninde ögrencilere kavratılmaktadır.

Her öğretim yılı için Yüksek Lisans Programına yirmi, Doktora Programına da on kişilik kontenjan ayrılır. Bazı yıllar değişmekle birlikte, Yüksek Lisans Programında on, Doktora Programında ise sekiz ders verilmektedir. Eğitim dili İngilizcedir. Her iki program için AB Hukuku alanı içinde kalmak şartı ile öğrenciler serbestçe tez konusu seçebilirler. Bu süreçte Doktora Programı öğrencilerinden adaylıkları sırasında, dersleri tamamladıktan sonra yazacakları tez ile ilgili belirlilik ve akademik ilgi beklenmektedir. Her iki programla sunulan akademik eğitimin yanısıra, konferans ve seminerler düzenlenmekte ve diğer üniversite ve ülkelerdeki AB uzmanlarının da ders vermeleri ya da seminerlere katılmaları sağlanmaktadır.

Bu sayfa Avrupa Birliği Enstitüsü tarafından en son 14.02.2013 15:43:35 tarihinde güncellenmiştir.