Avrupa Birliği Enstitüsü

Avrupa Birliği Enstitüsü

AB İktisadı ABD.Avrupa Birliği İktisadı Anabilim Dalı altında AB İktisadi Yüksek Lisans Programı ve AB İktisadı Doktora Programı olmak üzere iki lisans üstü program yürütülmektedir.

Programlar Avrupa Bütünleşmesinin iktisadi boyutları ve Avrupa Ekonomisi konularında derslerden ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Her iki programın da amacı ülkemizin iktisadi bakımdan önemli bir partneri olan ve tam üyelik müzakereleri yaptığımız Avrupa Birliği hakkında uzmanlaşmış kişiler yetiştirmek ve müzakere sürecinde görev alabilecek nitelikli elemanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Her öğretim yılı için Yüksek Lisans Programına yirmi, Doktora Programına da on kişilik kontenjan ayrılmıştır. Yüksek lisans düzeyinde dokuz, doktora düzeyinde ise yedi ders yürütülmekte olan programların eğitim dili İngilizce'dir. Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıl, doktora programını tamamlama süresi ise sekiz yarıyıldır. Bölüm; eğitim programının yanında konferanslar düzenlenmekte ve diğer üniversite ve ülkelerdeki AB uzmanlarını enstitüye, ders vermeleri ve seminerlere katılmaları için davet etmektedir.

Bu sayfa Avrupa Birliği Enstitüsü tarafından en son 14.02.2013 15:44:48 tarihinde güncellenmiştir.