European Union Institute

European Union Institute

Zeitschrift für Deutsch-Türkische Studien

Türkiye-Almanya Araştırmaları Dergisi (Zeitschrift für Deutsch-Türkische Studien) Avrupa Birliği Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye-Almanya İlişkileri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 2011 yılından beri yayınlanmaktadır.

Türkiye-Almanya arasındaki çok yönlü ilişkilere yönelik çıkarılmış ilk süreli dergi olması ile birlikte yerli ve yabancı araştırmacıların Türkiye-Almanya ilişkilerinin siyasi, ekonomik, hukuki çalışmaları olmak üzere sosyal bilimlerin diğer branşlarına ve dil çalışmalarına yönelik yayınlarını da değerlendirmeye alması sebebiyle alana önemli katkılar sunmaktadır.

Türkiye-Almanya Araştırmaları Dergisi uluslararası bir yayın olarak kapalı hakem süreci uygulamaktadır. Derginin endekslere dahil olma çalışmaları devam etmektedir.

 

Editör

Prof. Dr. Muzaffer Dartan, Editör

Danışma Kurulu

Bernt Ahrenholz, Freidrich Schiller Universitat

Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Havva Zengin, Padagogische Hochschule Heidelberg

Norbert Fries, Humboldt Universitat

Yasemin Karakaşoğlu Hochschule Bremen

Hagen Lichtenberg, Universitat Bremen

Hacı Halil Uslucan, Universitat Duisburg-Essen

Haluk Sümer, Marmara Universitesi

 

 

Geçmiş Sayılar: 

Cilt 1 / Sayı 1-2 (2011-2012)

Cilt 2 / Sayı 1-2 (2013)

Cilt 3 / Sayı 1-2 (2014)

Cilt 4 / Sayı 1-2 (2015)

Cilt 5 / Sayı 1-2 (2016)