Avrupa Araştırmaları Enstitüsü

Avrupa Araştırmaları Enstitüsü

MJES Vol.10 No.2

O. Gökhan ANTALYA - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 9.7.1997 T. ve 60/1996/679/869 Nolu "Akkuş v. Türkiye" Kararı Karşısında Kamulaştırma Bedelinde Temerrüt Faizi ile Karşılanamayan Munzam Zararın Tazmini


Gregor  GRUBHOFER - A Comparative Study of Trademarks under German and Turkish Law 


Kerem BATIR - Regulating Convergence: Approaches of the EU and the UK, and New Issues in Media Regulation 


Esra ÇAYHAN - eEUROPE: Goals, Achievements, Challenges and Prospect 


Dimitrios TRIANTAPHYLLOU - The Balkans Today: The EU and the Region 


Emirhan GÖRAL - Improving Turkish- Greek Relations: A Neo-Functionalist Approach


Igor TORBAKOV - Debates on Europe: What are the Prospects of Russia's and Turkey's European Bid?


Nadir DEVLET - EU, US and Turkey in the Caucasus: Is there a Clash of Interests 


Sevgi Gençay İNECİ - Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Polonya Ekonomisi


Suna OKSAY / M. Serhan OKSAY - The New Global Economic Environment


Orhan Şener - Dünya Deneyimi Yönünden KKTC Ombudsman Dairesinin Değerlendirmesi


Deniz ILGAZ - Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Eğitim

Bu sayfa Avrupa Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 10.12.2014 20:56:58 tarihinde güncellenmiştir.