Avrupa Araştırmaları Enstitüsü

Avrupa Araştırmaları Enstitüsü

MJES Vol.20 No.1

Muzaffer DARTAN - Önsöz


Rana İZCİ / Semra CERİT MAZLUM - Rio + 20 Arifesinde Çevre Rejimleri ve Söylemleri


Murat TÜRKEŞ - Kuraklık, Çölleşme ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi'nin Ayrıntılı Bir Çözümlemesi


Ferhunde HAYIRSEVER TOPÇU - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi: Müzakereden Uygulamaya


Zeynep KIVILCIM - Cartagena Protokolü ve Türkiye Biyogüvenlik Mevzuatı


Gökhan ORHAN - Hava Kirliliği ve Asit Yağmurları: Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi Ve Protokolleri Karşısında Türkiye’nin Konumu


Hande PAKER - Çevre Rejimleri ve Türkiye’de Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü: Akdeniz’de Sürdürülebilirlik


Jale TOSUN - Forest Certification in Europe: Exploring the Determinants of Cross-Country Variation


James CONNOLLY - Environmental Policy in the European Union and the Contested Notion of Sustainable Development


ZEYNEP SEZGİN - Ecological Modernization: A Viable Option for a Sustainable Future?


Mahir ILGAZ - Kitap İncelemesi: Politics of Climate Justice: Paralysis Above, Movement Below


Barış Gençer BAYKAN - Kitap İncelemesi: Ekolojik Anayasa

Bu sayfa Avrupa Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 11.12.2014 06:17:51 tarihinde güncellenmiştir.