Avrupa Araştırmaları Enstitüsü

Avrupa Araştırmaları Enstitüsü

MJES Vol.8 No.1-2

Turay YARDIMCI -  The Role of Education in the Process of Integration with the European Union: Duties and Responsibilities of Marmara University


Haluk KABAALİOĞLU - In Memoriam: Professor Dr. Dominik Lasok


K. Paul E. LASOK - State Aids and the Consequences of their Illegality under EC Law


Karen E. SMITH - The Conditional Offer of Membership as an Instrument of EU Foreign Policy: Reshaping Europe in the EU's Image


Aslan GÜNDÜZ - Türkiye'nin AB Üyeliği ve AB'de Din Özgürlüğü 


Ishtiaq AHMAD - Prospects of Cyprus Settlement after the Helsinki Summit


Vural F. SAVAŞ - Euro ve Dünya Ekonomisi: Bölgesel Etkiler


Halil ÇİVİ / Mesut ÇAKAR - Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Tiürkiye'de Sanayideki Sektör Öncelikleri Üzerine Ekonometrik Bir Deneme


Yonca ÖZER - The Problem of the EU in Reaching and Maintaining a Common Position in International Trade Negotiations


Deniz ILGAZ - "Know-How" ve Ticari Sırlar


Nigel M. HEALEY / Janet ILIEVA - Central Banking and Economic Transition


Muzaffer DARTAN - The Economic Co-operation Organisation (ECO): Reality or Utopy?

Bu sayfa Avrupa Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 10.12.2014 12:43:28 tarihinde güncellenmiştir.