Avrupa Hukuku ABD.Avrupa Hukuku Anabilim Dalı altında Avrupa Hukuku Yüksek Lisans Programı ve Avrupa Hukuku Doktora Programı olmak üzere iki lisans üstü program yürütülmektedir. Gerek Yüksek Lisans Programının gerekse Doktora Programının amacı, Avrupa Hukukunu ve onun ayırt edici ve kendine özgü doğasını ve bu hukukun üye ülke hukuk düzenleri ile ilişkilerini kavrayacak alt yapıya sahip uzman ve araştırmacılar yetiştirmektir. 

Avrupa Hukuku Anabilim Dalı altında verilen iki program ile, AB sistemi ve Türkiye'nin AB ile var olan ilişkileri, hukuk ekseninde ögrencilere kavratılmaktadır.

Her öğretim yılı için Yüksek Lisans Programına yirmi, Doktora Programına da on kişilik kontenjan ayrılır. Bazı yıllar değişmekle birlikte, Yüksek Lisans Programında on, Doktora Programında ise sekiz ders verilmektedir. Eğitim dili Türkçe ve İngilizcedir. Her iki program için Avrupa Hukuku alanı içinde kalmak şartı ile öğrenciler serbestçe tez konusu seçebilirler. Bu süreçte Doktora Programı öğrencilerinden adaylıkları sırasında, dersleri tamamladıktan sonra yazacakları tez ile ilgili belirlilik ve akademik ilgi beklenmektedir. Her iki programla sunulan akademik eğitimin yanısıra, konferans ve seminerler düzenlenmekte ve diğer üniversite ve ülkelerdeki AB uzmanlarının da ders vermeleri ya da seminerlere katılmaları sağlanmaktadır.


Bu sayfa Avrupa Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 15.10.2018 13:36:48 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM