Institute of European Studies

Institute of European Studies

MJES Vol.11 No.1-2

Muzaffer DARTAN - In Celebration of the 6oth Birthday of Prof. Hagen Lichtenberg 


Clement DODD - Recent Parliamentary Elections in the Turkish Republic of Northern Cyprus 


Gülören TEKİNALP / Ünal TEKİNALP - On the "Piercing the Veil" Theory and Ruling Number 582 / 383 Dated 2 November 2000 by the 19th Chamber of the Turkish Supreme Court 


Emin Cem KAHYAOĞLU - Bankanın Müşterilerinin Sırlarını Saklama Yükümlülüğünün Sınırları


Shawn DONNELLY - Perspectives and Goals for Turkish Membership in the EU


Ercüment TEZCAN - Türkiye'nin Kopenhag Siyasi Kriterlerine Uyumu Sürecinde Yapılan ve Yapılması Gereken Yasal Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme


İmre S. ERSOY - The Efficiency of Harmonis~tion of Turkish Banking Regulation for Risk Management with the EU 


Kerem BATIR - Regulating Internet Content: Hate Speech  


Özhan TINGÖY - The Concept of Information Technology in Turkish Legislation within the Context of Turkey's Accession to the EU 


Ursula Neumann - Almanya'da İslamiyet'in Rolü


Nedret KURAN-BURÇOĞLU - Türk - Alman Kültürel İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi


Onur Bilge KULA - Almanya'daki Türklerin Kültürel Kimliği