Institute of European Studies

Institute of European Studies

MJES Vol.15 No.2

Selin ÖZOĞUZ - Changing Perceptions ofldentity in Europe and its Effects on Turkey's Accession Process to the European Union


İlyas ÇELEBİ - Avrupa Birliği Sürecinde Karşılaşılması Gereken Muhtemel Dini - Kültürel Sorunlar


Sertan AKBABA - The Role of Education and Culture in the Social Construction of the European Union


Nurhayat ÇELEBİ - Avrupa Birliği Eğitim Programlarının Tarihçesi ve Türkiye'nin Uyum Süreci


Gary CHAMBERS -Exchanging One Union for Another? The Formation and Ascent of the Scottish National Party


Ersin Kaya SANDAL / Memhet GÜRBÜZ / Murat KARABULUT - Türkiye ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinin İstatistik (NUTS II) Bölgelerinin Karşılaştırılması


Erdem İlker MUTLU - Typological Analysis of the European Court of Justice: A Game Theoretical Approach to the Judiciary in the European Union