Institute of European Studies

Institute of European Studies

MJES Vol.21 No.1

Robynn L. ALLVERI - Protocol No. 24: Fact or Fiction for EU Roma?


Cemal POLAT / Erdem CAN - Fundamental Rights: ‘The Product of Case Law?’ Before the Treaty of Lisbon


Uğur Burç YILDIZ - The European Union’s Position on the Western Sahara Conflict: A Barrier to Mediterranean Cooperation


Gül ÖZSAN - Türkiye’de “Modern Olma” İdeali ve Modernlik Deneyimi: Avrupa Birliği’nin Toplumsal Tahayyüldeki Konumunu Yeniden Düşünmek


Arif Orçun SÖYLEMEZ / Server DEMİRCİ - Uluslararası Sermaye Akımlarının Kontrolü ve Avrupa Birliği’nin Konuya Yaklaşımı Hakkında Bir İnceleme


M. Akif KARA / Seyhan TAŞ - Avrupa Birliği’nde Bölgesel Dengesizlikler ve Bu Dengesizlikleri Gidermeye Yönelik Politikaların Etkinliği


Şahap KAVCIOĞLU - Yurt Dışı Kaynaklı Krediler ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri


Efehan DANIŞMAN / İmre ERSOY - Economic Expectations of Turkish Youth From EU Membership


A. Aslı BİLGİN - Karar Çevirisi / Case Translation: Dava C-112/11 Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Hava Hizmetlerinde İsteğe Bağlı Ek Ücretlere İlişkin Kararı