Institute of European Studies

Institute of European Studies

MJES Vol.21 No.2

Nanette NEUWAHL - ‘No German, No Love’: Language Proficiency as a Condition for Visas of Turkish Spouses under EU Law


Gerçek ŞAHİN YÜCEL - Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Avrupa Birliği Vatandaşlığı ile İlgili Son Yaklaşımları


Canan Ezel TABUR - The Evolution of EU’s Neighbourhood Policy Towards Eastern Europe


Dilek YİĞİT - Avrupa Komisyonu’nun Meşruiyeti ve Siyasi Sorumluluğu


Emirhan GÖRAL - Değişen Uluslararası Sistemde Türkiye’nin Balkan Politikasının Türkiye - AB İlişkilerine Etkisi


Ufuk ALKAN - Türkiye’de Dış Politikanın Avrupalılaşması


Elisabete S. VIEIRA / Carlos PINHO / Carla CORREIA - Insolvency Prediction in the Portuguese Construction Industry


Onur SUNGUR / Hidayet KESKİN / Murat Ali DULUPÇU -  Adaptation of Turkey’s Regional Policies to the EU Acquis: An Evaluation through Progress Reports (1998 – 2012)


Özlem TOPLU YILMAZ - Evolution and Level of Agricultural Support in Turkey and in the European Union


Işın ÇELEBİ - ABD ve AB’nin Yeni Ekonomik İşbirliği Stratejileri ve Türkiye’ye Etkileri