Institute of European Studies

Institute of European Studies

MJES Vol.22 No.1

Elisabete S. VIEIRA - Inverse Market Reaction To Dividend Changes in The European Context


Elif Uçkan DAĞDEMİR - From Economic Protectorate to the Transatlantic Trade And Investment Partnership: A New-Age Relationship Between The European Union and The United States?


Yeşim REEL - A Comparison of Electricity Industry Regulation and Restructuring: Greece and Turkey


Servet ALYANAK - Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşmasına Genel Bir Bakış ve Bu Anlaşmanın Avrupa Birliği’nde Uygulanması


Engin SELÇUK - Lizbon Sonrası Avrupa Birliği’nin Yenilenen Temel Haklar Sorunsalı


Uğur Burç YILDIZ - The Eu’s Usage of Political Conditionality for Democratızatıon: An Assessment for Candıdates and ENP’s Southern Partners


Sinem YÜKSEL - Securitization of Migration: The Case of Turkey-EU Relations


Kübra ÖZTÜRK - Kitap İncelemesi/Book Review: Avrupa Birliği’nde Kimlik, Kültür Tartışmaları ve Türkiye