Institute of European Studies

Institute of European Studies

MJES Vol.25 No.1

Oktay HEKİMLER / BREXIT SONRASINDA MERKEZİ VE DOĞU AVRUPA’YI YENİDEN DÜŞÜNMEK
 Muzaffer DARTAN & Emirhan GÖRAL/ ALMANYA’DAKİ TÜRK GÖÇMENLERİN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ SÜRECİNE BAKIŞI: BİR ANKET DEĞERLENDİRMESİ
Erhan AKDEMİR & Seda TEKELİ / AB MAVİ KART UYGULAMASININ TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINA OLASI ETKİLERİ
Dilara SÜLÜN / LİZBON ANTLAŞMASI’NIN AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TİCARET POLİTİKASINA ETKİLERİ VE TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI ANTLAŞMASI VAKA ÇALIŞMASI
Kerem BATIR / ANTLAŞMALAR VE AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLIĞI
A. Aslı BİLGİN / AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK SİSTEMİNDE İKİ TARAFLI KARMA ANLAŞMALAR VE AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI'NIN YARGILAMA YETKİSİ
Kitap İncelemesi
Emel ÇOKOĞULLAR & B. Mehmet BOZASLAN / AVRUPA BİRLİĞİ’NE ENTEGRASYON SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN KİMLİK PROBLEMLERİ (Yazar: Hüsamettin İNAÇ)
Önder CANVEREN / ÇAĞDAŞ BALKAN SİYASETİ: DEVLETLER, HALKLAR, PARÇALANMA VE BÜTÜNLEŞME (Yazarlar: Murat Necip ARMAN & Nazif MANDACI)