Institute of European Studies

Institute of European Studies

MJES Vol.4 No.1-2

Aslan GÜNDÜZ - Giriş


Erdoğan KARAAHMET - Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Anlaşmalar


Selçuk ÖZTEK - Son Değişikliklerden Sonra Türk Patent Hukukunun Anahatları


M. Kaan Dericioğlu - Türkiye'de ve Avrupa Topluluğu'nda Markaların Korunması


Ayşe Saadet ARIKAN - Tasarımların 554 Sayılı Tasarım Kararnamesi ve Fikir - Sanat Eserleri Kanunu Çerçevesinde Korunması


İhsan TELLİOĞLU - Avrupa Birliği Direktifleri ve GATT - TRIPS Anlaşması Doğrultusunda Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması; Türkiye'deki Hukuksal Düzenlemeyle Mukayeseli İncelenmesi


Gürsel ÜSTÜN - Türkiye'de Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'ndaki Son Gelişmeler


Deniz ILGAZ - Coğrafi İşaretlerin Korunması: Dünyada ve Türkiye'de Durum


Ayşe Saadet ARIKAN - Fikri ve Sınai Haklar Kapsamındaki Taklit ve Korsan Malların Gümrüklerde Geçici Olarak Durdurulması