Institute of European Studies

Institute of European Studies

MJES Vol.7 No.1-2

Aslan GÜNDÜZ - Prof. Dr. Orhan Oguz: 0, Bir Ekol / Professor Orhan Oguz: A Living Legend


Muzaffer DARTAN - Black Sea Economic Co-operation (BSEC): Proposals and Problems with particular Reference to the EU


Dieter Karl DIEHL - The Gorbatchev Bang and Regionalization


Nazım ENGİN - Ödemeler Dengesi, Kurlar, Sorunlar


Aslan GÜNDÜZ - Avrupa Birliği'nde İnsan Haklarının Yeri: Kurumsal Düzenleme ve Bireylerin Hakları


Haluk KABAALİOĞLU - Turkey and the European Union: Converging or Drifting Apart?


Erol KATIRCIOĞLU - Serbest Piyasa Ekonomisi ve "İktisadi Güç"


Nedret KURAN - BURÇOĞLU - The Image of the Turk in Europe from 11th to 20th Century as Represented in Literary and Visual Sources


Nesrin SUNGUR - Asya Krizinin Temel Dinamikleri


Orhan ŞENER - Tunnel Channel Project versus 3rd Bridge Project over the Bosphorus Strait


Mustafa Yaşar TINAR - Avrupa-Akdeniz Ortaklığı


İlhan ULUDAĞ / Erişah ARICAN - The Transition Period to Euro at Full Monetary Integration and Turkish Financial Sector