Institute of European Studies

Institute of European Studies

MJES Vol.9 No.1

Haluk KABAALİOĞLU - Büyükelçi Tevfik Saraçoğlu'nun Öngörüleri: Yunanistan'ın Avrupa Birliği Üyeliğinin Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi


Hagen LICHTENBERG - From Candidacy to Membership (Part I)


Füsun ARSAVA - Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın Hukuk Yaratma Yetkisi


İ. Yılmaz ASLAN - Rekabet Soruşturmalarında Şikayetçinin Pozisyonu


Paul TAYLOR - Turkey- EU Relations in 2001: Structural Change and Agency Opportunity


Esra HATİPOĞLU - Rusya - Avrupa Birliği İlişkileri


Cristopher BREWIN - The G8 Initiative and the Status of Northern Cyprus in Europe


Armağan Emre ÇAKIR - American and European Models of Human Resources Management: Which One Is More Suitable for the Turkish Case?


Çiğdem NAS - Turkish Identity and the Perception of Europe


Muzaffer DARTAN - Avrupa Birliği'nin Genişleme Sürecinde Türk - Alman İlişkileri