MCES-2018 Oturumlar

23-24 Kasım 2018 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) işbirliği ile düzenlenmiş olan Marmara Conference on European Studies: Europe under Challenge başlıklı uluslararası konferans, 23 Kasım 2018 tarihinde Mercure Istanbul City Bosphorus Otel’de Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu tarafından yönetilen açılış oturumu ile başlamıştır. Açılış oturumu, Strazburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Anne Klebes-Pelissier’in “Panorama of Disputes Involving Turkey in the WTO” başlıklı sunumu ile başlamış; Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis’un “The Future of Europe and Turkey-EU Relations” başlıklı sunumu ile devam etmiştir. AB-Türkiye ilişkileri ekseninde yaşanan güncel gelişmeler ile ilgili soru-cevap bölümü ile açılış oturumu sona ermiştir.

 

Açılış oturumunun ardından Dr. Öğr. Üyesi Büke Boşnak’ın oturum başkanlığını gerçekleştirdiği European Regional Policy and Beyond başlıklı ilk panel başlamıştır. Panelin ilk sunumu, Dr. Militsa Yordanova tarafından “The Role of Local and Regional Authorities for Creating Effective European Union Policies” başlıklı sunum ile gerçekleştirilmiştir. Panel, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olan Gökçen Yavaş’ın “The Role of Local and Regional Authorities for Creating Effective European Union Policies” başlıklı sunumu ile devam etmiş; Magdalena Kania’nın “Horizontal versus Vertical Effects in Development Assistance: The Multiplicity of Actors Involved in the EU Development Assistance Policy” başlıklı sunumu ile tamamlanmıştır.

Legal Issues in the EU başlıklı ikinci panel, Doç. Dr. Mustafa Tayyar Karayiğit’in oturum başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Julija İlhan’ın “Freedom of Religion and the Right to Conduct Business-Can Be Balance Reached? In the Context of the CJEU's Judgements in Achbita and Bougnaiou Cases” başlıklı sunumu ile başlayan panel, İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Feyza Başar’ın “The Rights of the Child Relating to Migration and Asylum Under EU and Internatinal Law” başlıklı sunumu ile tamamlanmıştır.

Konferansın ilk gününün son oturumu Doç. Dr. Armağan Emre Çakır başkanlığındaki EU-Turkey Relations-I başlığı altında yapılmış olup, Dr. Öğr. Üyesi Ali Onur Özçelik tarafından “The Impact of Europeanization on Territorial Relations in Turkey in the Post-Helsinki Era” başlığı ile ilk sunum gerçekleştirilmiştir. Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü yüksek lisans öğrencisi Erman Ermihan’ın “A Constructivist Approach to the Relationship between the European Union and Turkey” başlıklı sunumu ile oturuma devam edilmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Ahmet Cemal Ertürk’ün “A Constructivist Approach to the Relationship between the European Union and Turkey” adlı sunumu ile devam eden oturum Dr. Alaaddin F. Paksoy’un “Traces of Euroscepticism in the Turkish Press (2015-2017)” başlıklı sunumu ile sona ermiştir.

 

 

 

 

Konferansın ikinci günü olan 24 Kasım 2018 tarihli oturumlara Marmara Üniversitesi Enstitüler Binası seminer salonunda devam edilmiş ve ikinci günün ilk oturumu, Doç. Dr. Yonca Özer başkanlığındaki EU-Turkey Relations-II başlıklı panel ile başlamıştır. Dr. Öğr. Gör. Büke Boşnak’ın “Civil Society and the European Union in Times of Crisis: The Case of Turkey” adlı sunumu ile başlayan panel, Dr. Mohammad Amin Mozaheb ve Mostafa Shahiditabar tarafından sunulan “The Effect of Culture on Turkey's bid for EU membership: A Critical Discourse Analytic Study” başlıklı tartışmalı konu ile tamamlanmıştır.

İkinci günün ikinci oturumu Doç. Dr. İmre Ersoy başkanlığındaki Topics in EU Economic Integration başlığı altında Prof. Dr. Elif Uçkan Dağdemir’in “One Belt One Road Initiative: A Challenge for the European Union or Just a Newly Emerging Chinese Narrative?” başlıklı sunumu ile gerçekleşmiştir.

Doç. Dr. Münevver Cebeci’nin başkanlığındaki European Foreign Policy başlıklı üçüncü oturum, Flensburg Üniversitesi doktora öğrencisi Elif Tahmiscioğlu’nun hazırlamış olduğu “The European Union as a Normative or Civilian Power and Iran Nuclear Deal” sunumu ile başlamış ve Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Turan Zara’nın “European Union and the Responsibility to Protect” başlıklı sunumu ile sonlandırılmıştır.

Current Issues in European Agenda başlıklı dördüncü oturum Doç. Dr. Mesut Eren başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Neriman Hocaoğlu Bahadır’ın “The Role of English in the EU Institutions After Brexit” başlıklı sunumu ile başlayan oturum, Dr. Öğr. Üyesi Sezin İba Gürsoy ve Dr. Arş. Gör. Gülayşe Ülgen Türedi tarafından ortaklaşa hazırlanan “What is new on the menu of the EU beside membership?” başlıklı sunum ile tamamlanmıştır.

İkinci günün son iki oturumu eş zamanlı olarak farklı iki salonda yapılmıştır.  Doç. Dr. Emirhan Göral başkanlığındaki Kültürel Etkileşim ve Göç Ekseninde Türkiye-AB İlişkileri başlıklı oturuma Doç. Dr. Gül Özsan’ın “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerini Toplumsal ve Kültürel Bir Çerçeve İçine Yerleştirerek Sorunsallaştırmak” adlı sunumu ile başlanmıştır. Doktora öğrencisi Ahmet Bilal Tüzgen tarafından “Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri: Göç/Güvenlik Ekseninde Karşılaştırmalı Bir Analiz” isimli sunumun gerçekleştirilmesinin ardından Prof. Dr. Serra Yurtkoru, Arş. Gör. Ebru Dalğakıran, Arş. Gör. Fatmanur Kaçar ve Arş. Gör. Kübra Öztürk ortak çalışması ile hazırlanan “Erasmus Programı’na Yönelik Öğrenci Motivasyonlarını Anlamak: Marmara Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Anket Çalışması” adlı saha araştırması içeren sunum ile devam edilmiştir. Oturum Prof. Dr. Muzaffer Dartan’ın ve Doç. Dr. Emirhan Göral’ın ortak çalışması olan “Avrupalı Türk Göçmenlerin Vatandaşlık Statüsünün Türkiye-AB İlişkilerine Bakışları Üzerine Etkisi” başlıklı sunum ile sonlandırılmıştır.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ikinci oturum ise Dr. Öğr. Üyesi Aslı Şirin Öner başkanlığında Avrupa Birliği Ekseninde Güncel Konular başlığı altında yapılmıştır. Doktora öğrencisi Nilay Tunçarslan tarafından gerçekleştirilen “Avrupa Birliği’nin Kalkınma Yardımları: Yükselen Donörlerle Üçgen İşbirlikleri” konulu ilk sunumun ardından Av. Halil Çeçen tarafından “Avrupa Birliği Antlaşması’nın 50. Maddesi Çerçevesinde Brexit Sürecinin Birleşik Krallık Aleyhine Olası Sonuçları” ve “Avrupa Birliği’nin 2050 Stratejisi’nde Yenilenebilir Enerji: Gerçekleştirilebilir Bir Hedef Mi?” isimli iki adet sunum ile oturum sonlandırılmıştır.

Marmara Conference on European Studies etkinliği, Doç. Dr. Münevver Cebeci’nin başkanlığında Dr. Theofanis Exadaktylos’un “The Challenges and the Opportunities in European Politics” başlıklı kapanış konuşması ile sona ermiştir. Bu sene ilki gerçekleştirilen ve ilgi gören konferansın takip eden yıllarda da tekrarlanması temennisi ile tamamlanmıştır. 


Bu sayfa Avrupa Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 12.05.2020 23:16:03 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM