Avrupa Araştırmaları Enstitüsü

Avrupa Araştırmaları Enstitüsü

Editörler ve Kurullar


Yayınlayan
Prof. Dr. M. Emin Arat

Marmara Üniversitesi Rektörü

Editör
Prof. Dr. Muzaffer DARTAN

Yayın Kurulu
Doç. Dr. İmre ERSOY
Yrd. Doç. Dr. Emirhan Göral 

Yayın Kurulu Yardımcıları
Arş. Gör. Dr. Pınar DENİZ
Arş. Gör. Esen CAM

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Taner BERKSOY

Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Christopher BREWIN
Keele University
Prof. Dr. Nedret Kuran BURÇOĞLU
Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nazım ENGİN
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Doç. Dr. Sevgi İNECİ
Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Halûk KABAALİOĞLU
İktisadi Kalkınma Vakfı
Prof. Dr. Selami KURAN
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hagen LICHTENBERG
Bremen University
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ
Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Jorg MONAR
University of Sussex
Prof. Dr. Nanette NEUWAHL
Montreal University
Prof. Dr. Cengiz OKMAN
Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sibel ÖZEL
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Cem PEKMAN
Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan ŞENER
Kadir Has Üniversitesi
Emeritus Prof. Dr. Paul TAYLOR
London School of Economics
Doç. Dr. Sanem BAYKAL
Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Çiğdem NAS
Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Karen SMITH
London School of Economics

Editör Danışma Kurulu
Prof. Dr. Nedzad Sulejman BASIC

Prof. Dr. Štefan BOJNEC
Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ
Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU
Prof. Dr. Osman KÜÇÜKAHMETOĞLU
Prof. Dr. Louis de MESNARD
Prof. Dr. Laura C. FERREIRA-PEREIRA
Prof. Dr. Mehmet TOKAT
Doç. Dr. Armağan Emre ÇAKIR
Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMİR

Doç. Dr. Adem Y. ELVEREN
Doç. Dr. Sevgi İNECİ
Doç. Dr. Yonca ÖZER
Assoc. Prof. Dr. José Torres PRUÑONOSA

Assoc. Prof. Dr. Elisabete Fatima Simoes VIEIRA
Yrd. Doç. Dr. Sait AKMAN
Asst. Prof. Dr. Luísa CARVALHO
Asst. Prof. Dr. Teresa CIERCO
Asst. Prof. Dr. Fernando M. M. dos SANTOS COSTA
Yrd. Doç. Dr. İlker DAŞTAN
Yrd. Doç. Dr. Rana İZCİ
Yrd. Doç. Dr. Hidayet KESKİN
Yrd. Doç. Dr. Emin KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Gülüm Bayraktaroğlu ÖZÇELİK
Yrd.Doç.Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Yıldıray SAK
Yrd. Doç. Dr. Nedime Aslı Şirin ÖNER
Asst. Prof. Dr. Olaf Peter van VLIET

Dr. Nikolaos ANTONAKAKIS
Dr. Dimitris BOURIS
Dr. Feza Sencer ÇÖRTOĞLU

Dr. Emel PARLAR DAL
Dr. Elaine DEWHURST
Dr. Inna LEVKOVYCH
Dr. Z. Güldem ÖKEM
Dr. Leslie Rogne SCHUMACHER
Dr. C. Ezel TABUR
Fabio Gaetano SANTERAMO
 

Bu sayfa Avrupa Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 18.01.2018 14:55:10 tarihinde güncellenmiştir.