Webinar Konferansı – 18 Aralık 2020

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle düzenlenen webinar:

Geçici Korumadan Kalıcılığa?:

Sosyo-Ekonomik, Siyasal ve Hukuki Boyutlarıyla Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Entegrasyonu

Slide1.JPG (124 KB)

Her yıl çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü; dünya çapında gerek emek göçmenleri gerekse büyük kesimini yerinden edilmiş kişilerin oluşturduğu zorunlu göçmenlerin yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor. 18 Aralık günü, uluslararası kamuoyunun dünya çapında göçmen haklarını tanıdığı gün olarak da bilinmektedir. Bu günün "Uluslararası Göçmenler Günü" olarak seçilmesinin sebebi, 18 Aralık 1990'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin imzalanmasıdır.

Slide4.JPG (82 KB)

Sözleşme, küresel düzeyde göçmen hakları savunucularının verdiği uzun mücadelenin ve devletlerarası müzakerelerin önemli bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. 18 Aralık günü, BM tarafından resmi olarak 2000 yılında “Uluslararası Göçmenler Günü” olarak kabul edilmiştir.

Slide8.JPG (80 KB)Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü olarak, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’nde, 3,6 milyonun üzerinde Suriyeli başta olmak üzere 4 milyon mülteci ve sığınmacıyla dünya genelinde en çok yerinden edilmiş kişiyi barındıran ülke konumundaki Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin entegrasyonu konusunu hukuki, ekonomik, sosyal boyutlarıyla ele almak üzere bir webinar konferansı düzenlemiş bulunmaktayız.

Slide5.JPG (92 KB)

 

Bu webinar konferansında, farklı üniversitelerden katkı sağlayan araştırmacılar, pandemi koşullarına rağmen yaptıkları çalışmaları sunmuşlardır. Konferansın bir önemli özelliği de Avrupa Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yeni kurulan Avrupa Siyasal İletişim Anabilim Dalı’ndan genç araştırmacıların, gerçekleştirdikleri “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler” başlıklı proje kapsamında çalışmalarını, konunun uzmanı akademisyenlerle paylaşma imkânı bulmalarıdır. Konferansta sunulan çalışmalar, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra e-kitap halinde yayınlanacaktır.

Slide3.JPG (106 KB)

Bilindiği gibi, Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilere geçici koruma statüsü verilmiştir. Ancak bu statüye karşın Suriyeli mültecilerin geri dönüş eğilimlerinin giderek azaldığı, özellikle burada doğan ya da küçük yaşta Türkiye’ye gelen Suriyeli çocuk ve gençlerin Türkiye’yi anavatan olarak benimsemeye başladıkları da bir gerçektir. Bu durumdan ötürü, konunun Türkiye’yi çok yönlü olarak yakından ilgilendirdiği konferansta oluşan ana görüşlerden biridir.  

Slide2.JPG (121 KB)

Dolayısıyla, yakından takip edilmesi amacıyla bu konuda bilimsel araştırmaların daha fazla teşvik edilmesi ve bulguların her yıl düzenlenecek ulusal/uluslararası konferans, çalıştay gibi etkinliklerle kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırılmıştır.


Bu sayfa Avrupa Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 20.12.2020 01:26:36 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM