KİTAP ADI / YAZAR ADI / YILI

  • DAS DEUTSCH-TÜRKISCHE VERHÄLTNIS: AUSWIRKUNGEN AUF DEN BEITRITTSPROZESS DER TÜRKEI ZUR EUROPÄISCHEN UNION / HAGEN LICHTENBERG, MUZAFFER DARTAN, ALİ ELİŞ / 2002
  • THE EUROPEAN UNION ENLARGEMENT PROCESS AND TURKEY / MUZAFFER DARTAN, ÇİĞDEM NAS / 2002
  • HUMAN RIGHTS EDUCATION AND PRACTICE IN TURKEY IN THE PROCESS OF CANDIDACY TO THE EU / MUZAFFER DARTAN AND MÜNEVVER CEBECİ / 2002
  • TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE KATILIM SÜRECİNDE MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELECEĞE VE AVRUPA İLE İLİŞKİLERE BAKIŞI / MUZAFFER DARTAN, ÇİĞDEM NAS, M. SAİT AKMAN, CANAN SAVRAN, SEÇİL SUNER / 2004
  • EUROPEANISATION OF SOUTH-EASTERN EUROPE: DOMESTIC IMPACTS OF THE ACCESSION PROCESS / HȂLUK KABAALİOĞLU, MUZAFFER DARTAN, M. SAİT AKMAN, ÇİĞDEM NAS / 2005
  • EUROPEAN UNION AND TURKEY: REFLECTIONS ON THE PROSPECTS FOR MEMBERSHIP / NANETTE NEUWAHL, HȂLUK KABAALİOĞLU / 2006
  • DEUTSCH-TÜRKİSCHE VERHÄLTNİSSE İM EUROPÄİSCHEN KONTEXT / MUZAFFER DARTAN, HAGEN LİCHTENBERG, ALİ ELİŞ / 2010
  • TURKEY AND THE EUROPEAN UNION: PROCESSES OF EUROPEANISATION / ÇİĞDEM NAS, YONCA ÖZER / 2012
  • ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNDE AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI / EMİRHAN GÖRAL, LALE ÖZDEMİR, E. SERRA YURTKORU, MUZAFFER DARTAN / 2014
  • TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDEKİ AKADEMİSYENLERİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE BAKIŞI / EMİRHAN GÖRAL, MUZAFFER DARTAN, E. SERRA YURTKORU / 2021

Bu sayfa Avrupa Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 31.03.2022 17:29:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM