Avrupa Birliği Siyaseti ve Ulus. İliş. ABD.

 

 

Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde iki ayrı program yürütmektedir. Programların amacı "Avrupa Bütünleşme Süreci" konusunda uzman araştırmacılar yetiştirmektir.

Uluslararası ilişkilerde kendine özgü uluslarüstü bütünleşme projesi oluşturması nedeniyle, AB'nin iç yapısının ve siyasal süreçlerin incelenmesi önemli bir araştırma dalı haline gelmiştir. Bunun yanında AB'nin uyguladığı politikalar, bu politikaların üye devletler üzerindeki etkileri ve AB'nin dış ilişkileri de çeşitli teorik yaklaşımlar çerçevesinde incelenmektedir. AB'nin siyasal yapısı, karar alma süreci, kurumları, politikaları, AB'ye yönelik teorik yaklaşımlar, AB üyesi devletlerin iç siyasal yapıları, AB'nin uluslararası sistemdeki yeri, AB-Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin AB ile bütünleşme süreci ve iç yapı üzerindeki etkileri bölümün inceleme ve araştırma alanına girmektedir.

Yüksek lisans düzeyinde dokuz, doktora düzeyinde ise yedi ders yürütülmekte olan programın eğitim ve öğretim dili Türkçe ve İngilizce'dir. Tezler; AB'de ortak eğitim alanı, AB'nin Kafkaslara yönelik dış politikası, Avrupa kimliği, AB'nin kriz yönetimi alanındaki rolü, AB çevre politikası gibi farklı alanları kapsamaktadır. Bölüm; Eğitim programının yanında konferans ve çalıştaylar düzenlenmekte ve diğer üniversite ve ülkelerdeki AB uzmanlarını enstitüye, ders vermeleri ve seminerlere katılmaları için davet etmektedir.

2021 - 2022 Güz Yarı Yılı Ders İzleme Programı

AB Hukuku ve Kurumları

Türkiye - AB İlişkileri I

AB'nin Uluslararası Politikası I

Avrupa Siyasetinde Güncel Meseleler

Tarihi Perspektifte Avrupa Bütünleşme Süreci

2021 -2022 Fall Term Syllabus

Law and Institutions of the EU

Turkey - EU Relations I

International Politics of the EU I

Current Issues in European Politics

European Integration Process in Historical Perspective

 


Bu sayfa Avrupa Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 02.01.2024 17:00:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM