Avrupa Birliği İktisadı ve İşletme ABD.

Avrupa İktisadı ve İşletme Anabilim Dalı altında Avrupa İktisadı ve İşletme Yüksek Lisans Programı ve Avrupa İktisadı ve İşletme Doktora Programı olmak üzere iki lisans üstü program yürütülmektedir.

Programlar Avrupa Bütünleşmesinin iktisadi boyutları ve Avrupa Ekonomisi konularında derslerden ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Her iki programın da amacı ülkemizin iktisadi bakımdan önemli bir partneri olan ve tam üyelik müzakereleri yaptığımız Avrupa Birliği hakkında uzmanlaşmış kişiler yetiştirmek ve müzakere sürecinde görev alabilecek nitelikli elemanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Her öğretim yılı için Yüksek Lisans Programına yirmi, Doktora Programına da on kişilik kontenjan ayrılmıştır. Yüksek lisans düzeyinde dokuz, doktora düzeyinde ise yedi ders yürütülmekte olan programların eğitim dili Türkçe ve İngilizce'dir. Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıl, doktora programını tamamlama süresi ise sekiz yarıyıldır. Bölüm; eğitim programının yanında konferanslar düzenlenmekte ve diğer üniversite ve ülkelerdeki AB uzmanlarını enstitüye, ders vermeleri ve seminerlere katılmaları için davet etmektedir.

2021 - 2022 Güz Yarı Yılı Ders İzleme Programı

Ekonomik ve Parasal Birlik

Avrupa Entegrasyonu

Avrupa Birliğinde Kültürlerarası Yönetim

AB Hukuku ve Kurumları

Türkiye - AB İlişkileri I

2021 - 2022 Fall Term Syllabus

Economic and Monetary Union

European Integration

Intercultural Management in the EU

Law and Institutions of the EU

Turkey - EU Relations I


Bu sayfa Avrupa Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 02.01.2024 17:00:52 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM