Marmara Avrupa Haftası münasebetiyle Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın mesajı

Marmara Avrupa Haftası münasebetiyle Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın mesajı:

Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli dış politika adımlarından biri olan Avrupa Birliği’ne katılım süreci yarım yüzyılı aşmıştır ve bugün Türkiye’nin üyelik müzakereleri devam etmektedir. Avrupa Birliği, iki büyük savaşın çıktığı bir kıtada, halkların barış içinde bir arada yaşamasının güvence altına alınması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Birleşik Avrupa düşüncesi çok eskilere öncesine dayanmakla birlikte, bu konuda ilk somut adım 1950’lerde ticaret ve ekonomi alanında ortaklıkla atılmış ve zaman içinde dünyada öne çıkan bir entegrasyon sürecine dönüşmüştür.

Avrupa Birliği bugün çeşitli sorunlarla karşı karşıya olmasına rağmen ekonomik anlamda bir çekim merkezi olarak görülmektedir. Gerek coğrafi yakınlığı, gerekse sosyal ve ekonomik ilişkilerin sıklığı sebebiyle Türkiye için Avrupa Birliği’nin ayrı bir önemi vardır. Türkiye de Avrupa Birliği için son derece önemli ve güvenilir bir ortaktır.

Her ne kadar günümüzde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği sürecinde belirli zorluklar yaşansa da, Türkiye’nin üyeliği her iki taraf için de özel bir öneme sahiptir. Mevcut zorlukların başlıca sebebi ise Türkiye’nin coğrafik konumu ve demografik yapısıyla bugüne kadar aday olan ülkelerden çok daha büyük bir etkiye sahip olmasıdır.

Hiç şüphesiz, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği hedefinin gerçekleşmesi, bu sürecin toplum tarafından benimsenmesiyle yakından ilgilidir. Bu anlamda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin kararlı iradesinin ülkemizdeki tüm kamu/özel kurum ve kuruluşları tarafından desteklenmesi gerekmektedir.  Marmara Üniversitesi de akademik ve sosyal platformlarda üzerine düşeni yapmaktadır.

Avrupa Birliği konularında Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip Avrupa Araştırmaları Enstitüsü’nün, her yıl olduğu gibi 2019 yılında da 9 Mayıs Avrupa Günü münasebetiyle iç ve dış paydaşlarla işbirliği içinde düzenlediği etkinliklere katılımınızdan büyük memnuniyet duyacağımı ifade eder, en içten sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

Prof. Dr. Erol ÖZVAR

Rektör

 

 

Avrupa Haftası Programı: 


Bu sayfa Avrupa Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 11.05.2020 01:00:34 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM