Türkiye-Almanya İlişkileri Uygulama ve Araş. Merkezi

21 Haziran 2009 tarihinde faaliyete başlayan Merkez’in Amacı ve Görevleri

Marmara Üniversitesi bünyesinde bulunan Almanca dilinde eğitim veren bölümler başta olmak üzere tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerde görevli güçlü akademik kadrosuyla;

a) Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde özel bir konuma sahip olan Almanya ile mevcut çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesine bilimsel çalışmalarla destek vermek; bu amaçla özellikle ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda ve eğitim alanında taraflar arasında akademik çalışmaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak,

b) Çeşitli fonlarla ortak projeler üreterek, başta üniversite ve diğer bilimsel araştırma kurumları olmak üzere çeşitli kamusal ve özel kurum ve kuruluşların hizmetine sunmak ve uygulanmasında aktif rol almak,

c) Gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları, başta üniversite-sanayi işbirliği olmak üzere, meslek odaları ve kamu yararına çalışan vakıf ve derneklerin hizmetine sunmak,

d) Taraflar arasında köprü konumunda olan Almanya’da yaşayan yoğun Türk nüfusunun, özellikle genç nüfusun, eğitimi, her iki topluma da uyumu ve Almanya’daki Türklerin Türk-Alman ilişkilerine katkıları üzerine çalışmalar yapmak,

e) Türkiye – Almanya ilişkileri ile ilgili olarak ileride SSCI/AHCI kapsamında değerlendirilebilecek süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmaktır.


Müdür: 
Prof.Dr. Muzaffer DARTAN

Müdür Yardımcısı: 
Prof.Dr. Feruzan GÜNDOĞAR AKDOĞAN

Merkez’in Yönetim Kurulu Üyeleri:

PROF. DR. MUZAFFER DARTAN

PROF. DR. FÜRUZAN GÜNDOĞAR AKDOĞAN

PROF. DR. SELAMİ KURAN

PROF. DR. ACAR SEVİM

PROF. DR. HALUDUN AKPINAR

PROF. DR. ZEYNEP SİBEL ÖZDOĞAN

DOÇ. DR. SÜEDA ÖZBENT

 

İletişim:
Telefon: 0 216 336 33 35
Faks: 0 216 345 47 43
Adres: M.Ü. Avrupa Birliği Enstitüsü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy İstanbul
E-Posta: de-tr.zentrummarmara.edu.tr

 


Bu sayfa Avrupa Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 15.10.2018 13:47:24 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM