Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, 9 Mayıs Avrupa Günü çerçevesinde Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Çalışmaları Türk Üniversiteler Birliği (TUNAECS) ve Bremen Göçmenler ve Kültürlerarası Çalışmalar Merkezi ile birlikte Avrupa Haftası etkinliklerini gerçekleştirdi. 8-9-10 Mayıs 2017 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde düzenlenen etkinliklere öğretim üyesi ve öğrencilerin yanı sıra üniversite dışından da katılım gerçekleşti. Avrupa Haftası etkinlikleri, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent Halvaşi’nin yönetiminde bir müzik dinletisi ile başladı.

Avrupa Haftası’nın açılış konuşması M.Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Bozlağan tarafından yapıldı. Bugün itibariyle Avrupa Birliği’nin neredeyse kıtanın tümüne yayılmış, yarım milyar insanı kapsayan bir birlikte yaşam projesi olduğunu hatırlatan Prof. Bozlağan, Türkiye’nin 19. Yüzyılın ikinci yarısından bu yana Avrupa’nın vazgeçilmez bir parçası olduğunun kabul edildiğini hatırlattı. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin başarıyla sürdürülebilmesinin bu projenin toplumsal olarak benimsenmesiyle yakından ilgili olduğuna da değinen Prof. Dr. Recep Bozlağan, hükümetimizin gösterdiği siyasi iradenin yanı sıra kamu ve özel olmak üzere ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarına da önemli sorumluluklar düştüğüne vurgu yaptı. Prof. Bozlağan, bu çerçevede Marmara Üniversitesi’nin de başta Avrupa Birliği Enstitüsü olmak üzere farklı birimlerinin faaliyetleriyle bu sorumluluğu yerine getirdiğini hatırlattı.

Programın açılış oturumunda Okan Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olan sinema sanatçısı Ediz Hun “Sosyo Ekonomik Kalkınmada Doğa-İnsan İlişkisi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sürdürülebilir kalkınmada çevre faktörünün ve çevre bilincinin tarihsel gelişimini hatırlatan Ediz Hun, ülkemizin artan nüfusuna ve artan çevresel kirliliğe yönelik farklı veriler ile Türkiye’deki sorunları da ele aldı. Çevre uzmanı Ediz Hun, bu anlamda Avrupa’da çevre bilincinin yüksek olduğu ülkelerle yapılacak işbirliğinin önemine de ayrıca vurgu yaptı. 

Öğleden sonraki oturumda Türkiye-AB ilişkilerinin güncel durumu değerlendirildi. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi başta olmak üzere ilişkilerin mevcut yapısındaki sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı oturumun başkanlığını İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas üstlendi. İKV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu’nun ve İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü M. Gökhan Kilit’in konuşmacı olduğu oturum Göztepe Kampüsü’ndeki Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Oturum Başkanı Doç. Dr. Nas, tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin AB sürecinin başarılı bir yolda olduğunu söyleyerek ülkemizin tam üyelik hedefine ve bu yolda yapılacak reformlara her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu hatırlattı.

Aynı zamanda M.Ü. Avrupa Birliği Enstitüsü’nün Kurucu Müdürü, TUNAECS Başkanı ve Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği Başkanı da olan İKV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kabaalioğlu, Türkiye'nin Avrupa bütünleşmesine katılmaya karar verdiği ilk yılları hatırlattığı konuşmasında Gümrük Birliği üzerine kurulan sıkı ekonomik ilişkilere değindi ve bu ilişkilerin ülke ekonomisine faydalarını vurgulayarak dostane ilişkilerin yeniden canlandırılması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin farklı zamanlarda farklı zorluklarla karşılaştığını anlatan Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, dünyadaki konjonktürel gelişmelerin her zaman değişebileceğini ve Türkiye-AB ilişkilerinin tekrar eski ivmesini kazanabileceğini belirtti.

İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü M. Gökhan Kilit güncellenmesi planlanan Gümrük Birliği’nin sektörler bazındaki etki analizini ortaya koyan bir sunum gerçekleştirdi. AB ve dünya pazarında daha etkili olabilmek için tarımdaki reformların gerekliliğini vurgulayan Kilit, yenilenecek anlaşmanın kamu alımları ve hizmetlerini de içermesinin beklendiğini kaydetti.

Programın ikinci günü İtalya İstanbul Başkonsolosluğu ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun misafiri olarak Türkiye’de bulunan grubun Campania başta olmak üzere Güney İtalya melodilerinden oluşan konseri ile sona erdi. Napolili sanatçı Flo’nun yine İtalyan müzik grubu ile verdiği konsere öğrenciler ve öğretim üyelerinin yanı sıra üniversite dışından da ilgi oldu.

Avrupa Haftası etkinliklerinin üçüncü gününde ise Türkiye’nin AB projelerine katılımı ele alındı. İktisadi Kalkınma Vakfı’ndan Uzman Deniz Servantie’nin AB Programları üzerine yaptığı açıklamaların ardından Türkiye’de mevcut programlara yapılacak proje başvuruları anlatıldı.


Bu sayfa Avrupa Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 11.05.2017 23:37:33 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM