2020-2021 Marmara Avrupa Haftası Etkinlikleri 3. Gün

Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi: Zorluklar ve Fırsatlar

gun_3_IKVBaskani_Zeytinoglu.jpg (289 KB)

Avrupa Haftası nedeniyle düzenlenen konferanslar serisinin sonuncusu olan Gümrük Birliği oturumuna İKV Başkanı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Sayın Ayhan Zeytinoğlu ve Avusturya’nın Türkiye Ticaret Müsteşarı Sayın Georg Karabaczek katılmışlardır. Moderatörlüğünü Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. T. Mesut Eren’in üstlendiği toplantıya farklı üniversitelerden öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra uzmanlar da katıldı.  Sayın Zeytinoğlu, Türkiye’de reel sektör firmalarının yaşadığı zorlukla, ulaşım ve geçiş kotaları, vize sorunları gibi sıkıntıları dile getirerek, özellikle vize serbestisi konusunun gündeme getirilerek, sadece işadamı ve girişimcilere değil tüm vatandaşları kapsayacak şekilde sağlanması gerektiğini vurgulamıştır.  Öte yandan,  Türk sanayisi ile Avrupa sanayisinin değer zincirleri üzerinden de karşılıklı bağımlılık içersinde olduğunu, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin bu konuda da önemli faydalar sağlayacağını belirtmiştir.

gun_3_Mustesar_Karabaczek.jpg (246 KB)

Sayın Müsteşar Karabaczek, Avusturya ile Türkiye arasındaki yüksek ticaret hacmini ve Avusturya’nın yine yükek seviyedeki Yabancı Doğrudan Yatırımlarını anlatarak konuşmasına başlamıştır. Türkiye’deki Avusturyalı firma yöneticileri arasında yaptıkları düzenli anketlerde, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerektiğini düşünen ve bunun kendileri için yararlı olacağını düşünenlerin oranının %90’lara ulaştığını eklemiştir. Avusturya Hükümetinin uyguladığı Transit kotasının sadece Türkiye’ye karşı uygulanan bir kısıtlama olmadığı, Avrupa’nın kuzeyine giden en önemli iki otoyolun Avusturya’dan geçtiğini, bunun da çevre politikası bağlamında önemli sorunlar yarattığını vurgulayarak, bunun da anlayışla karşılanması gerektiğini belirtmiştir. Bu konuyla başa çıkabilmek için Türkiye’nin Orta Asya demiryolu inşasında olduğu gibi, Avrupa’nın merkezine giden bir demir yolu hattının inşasında AB ile birlikte sorumluluk alması gerektiğini eklemiştir.   

gun_3_toplu.jpg (377 KB)

Toplantı, son bölümde alınan soru ve yorumlarla daha geniş bir alana taşınarak, tartışılmış ve Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Dartan’ın kapanış ve teşekkür konuşmaları ile sona ermiştir.

 

HIZLI ERİŞİM