Büyükelçi Engin Soysal ile düzenlenen seminerler dizisinde 'Arabuluculuk' başlığı tamamlandı.

Dışişleri Bakanlığı ve M.Ü Avrupa Araştırmaları Enstitüsü arasında imzalanan protokol uyarınca 27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen ve Engin Soysal tarafından sunulan “Diplomasi, Müzakere ve Arabuluculuk Seminerler Dizisi” nin Arabuluculuk başlıklı oturumu tamamlanmıştır.

IMG_4244.jpg (766 KB)

Büyükelçi oturumda “Birleşmiş Milletler Arabuluculuk Dostlar Grubu” na 53 üye ülkenin yanı sıra 8 uluslararası bölgesel kuruluşun da dahil olduğunu belirttikten sonra; arabuluculuk konusunda 65/283 sayı numaralı ilk genel kurul kararının oybirliği ile alınmış olmasının önemine vurgu yapmıştır. BM Etkin Arabuluculuk Rehberi kabul edilmiş ve Türkçeye çevrilerek yayınlanmıştır. Rehberde, arabuluculuk mantığı, tanımlar ve arabuluculuk temel prensipleri ile uyuşmazlıkların barışçıl yollarla mahkemeye gitmeden çözümlenmesi konularında arabuluculuk tekniklerinin önemine değinilmiştir.

IMG_4247.jpg (1.58 MB)

Önceki oturumlarda anlatılan müzakere tekniklerinin arabuluculuk mekanizması için de geçerli olduğu bilgisini aktaran Büyükelçi daimî temsilciliğini 4 yıl boyunca gerçekleştirdiği “AGİT Arabuluculuk Dostlar Grubu” hakkında da detaylı bilgi vermiştir.

IMG_4248.jpg (1.54 MB)

Engin Soysal, Türkiye’nin Finlandiya ile ortaklaşa başlatmış olduğu AGİT Arabuluculuk Dostlar Grubu’nda İsviçre ve Finlandiya ile ortaklaşa üç eş-başkan olarak görev yaptığını ve aynı zamanda ‘capacity building’ ve ‘field observation’ denilen ve yılda üç defa gerçekleştirilen saha gezilerini kapsayan bir ‘mediation support unit’ kurulmasına öncülük ettiği bilgisini aktarmıştır. AB Konseyi’nin ise AGİT ve sahada bulunan diğer bölgesel gruplarla tamamlayıcılık görevini üstlenerek öne çıktığını belirtmesinin ardından öncelikle kapsamlı iş birliğine dayalı siyasi-askeri, iktisadi ve insani boyutu da kapsayan güvenlik sepeti oluşturulduğuna dikkat çekmiştir.

IMG_4249.jpg (1.12 MB)

Dünyadaki çatışmaların yarısından fazlasının İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin kapsadığı bölgede gerçekleşiyor olmasından ötürü Türkiye’nin AGİT’te yürüttüğü çalışmaların önemine vurgu yaparak oturumu sonlandırmıştır.

 

HIZLI ERİŞİM