Engin Soysal ile “Diplomasi, Müzakere ve Arabuluculuk Seminerler Dizisi” nin ikinci oturumu gerçekleştirildi.

16 Mart 2022 tarihinde Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü ile Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca Büyükelçi Engin Soysal tarafından sunulan “Diplomasi, Müzakere ve Arabuluculuk Seminerler Dizisi” nin ikinci oturumu Enstitüler Binası Konferans Salonu'nda  gerçekleştirilmiştir.

Engin S_1.jpg (458 KB)

Seminerde Büyükelçi Engin Soysal, Rusya-Ukrayna savaşının vuku bulduğu günümüz dünyasında siyasi/politik sorunların diplomasi yolu ile çözülebileceğine vurgu yapmış, Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nun sonuçlarından ve forum boyunca oturumlarda gündeme getirilen konuların öneminden bahsetmiştir.

Engin S_2.jpg (581 KB)

Büyükelçi, küresel ve bölgesel meselelerin daha kapsayıcı bir biçimde ele alınmasının gerek ikili gerekse çok taraflı görüşmelerde diyalog yolu ile mümkün olabileceğini ifade etmiş, özellikle son yıllarda AB-Türkiye ilişkilerinin duraklama dönemine girmesine rağmen Türkiye’nin küresel anlamda çevresindeki sorunları çözmek adına arabuluculuk faaliyetlerinde bulunarak başarılı bir diplomasi yürüttüğünü belirtmiştir.

Engin S_3.jpg (628 KB)

Seminer, dinleyicilerin soru-cevap-yorum bölümüne geçilmesi ile devam etmiş ve sonraki oturum için 30 Mart 2022 tarihinde yeniden buluşulmak üzere sonlandırılmıştır.

HIZLI ERİŞİM