MCES-2020

07-08 Şubat 2020 tarihlerinde koordinatörlüğünü Doç. Dr. İmre Ersoy’un üstlendiği, İKV ve TUNAECS işbirliği ile düzenlenmiş olan ve kuruluşundan 1996 yılına kadar Enstitümüzde dersler veren Prof. Dr. Dominik Lasok'un aziz hatırasına ithaf edilen “Marmara Conference on European Studies-2020 / Debating Europe: Past, Present and Future” etkinliğinin açılış konuşması 7 Şubat 2020 tarihinde Occidental Taksim Otel’de İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir.

0_Lasok.jpeg (68 KB)

Konferansın davetli konuşmacısı ve Prof. Dr. Dominik Lasok’un oğlu olan Dr. Paul Lasok “Debating Europe: Past, Present and Future” başlıklı konuşmasını, Prof. Dr. Halûk Kabaâlioğlu’nun Prof. Dr. Dominik Lasok’la ilgili anıları tazelediği oturum başkanlığında gerçekleştirmiştir.

1_Zuhal Mert.jpeg (180 KB)

Açılış oturumunun ardından Doç. Dr. Zuhal Mert Uzuner’in oturum başkanlığını üstlendiği Emerging Issues in European Security başlıklı ilk panel başlamıştır. İlk panelde Doğuş Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Itır Toksöz “United Space in Europe: ESA in EU Integration and CFSP” başlığındaki sunumunu gerçekleştirmiştir. İkinci konuşmacı Av. Halil Çeçen’in “The Role and Importance of Renewable Energy in the Free Trade Agreements of the European Union” başlıklı sunumu ile panele devam edilmiş ve panel Yakın Doğu Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Emine Eminel Sülün ve Dr. Öğr. Üyesi Zehra Azizbeyli’nin “Environmental Security: Cyprus at the Crossroads of Europe” adlı tebliği ile tamamlanmıştır.

2_İlke Göçmen.jpg (3.33 MB)

Eş zamanlı olarak AB Ortaklık Hukuku Çerçevesinde Problemler ve Çözüm Yolları temalı panelde oturum başkanlığını da yürüten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlke Göçmen  “Ortaklık Hukuku, Karayolu Taşımacılığının Sorunları Açısından Ne Ölçüde Çözüm Oluşturabilir?” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir. Akabinde, Marin Barleti Üniversitesi’nden Jonida Begaj'ın “Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşmalarının Uluslararası Hukuk Kapsamında Değerlendirilmesi” başlıklı sunumuyla oturum tamamlanmıştır.

3_Catherine Toplu.jpeg (44 KB)

 

Konferansın ilk gününün öğle arasının ardından Yeditepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Catherine MacMillan başkanlığındaki The EU As a Security Actor temasını taşıyan oturumda, Sabancı Üniversitesi’nden Rasheed Ibrahim “The EU as a Security Actor in Africa: the Case of Sahel Mali” başlıklı sunumunu gerçekleştirilmiştir. Beykoz Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sayan’ın “Conflict Resolution through Enlargement but without Membership?” isimli sunumu ile oturuma devam edilmiş ve Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Doç. Dr. Zuhal Mert Uzuner’in “Role of the EU for Security and Cooperation in the Eastern Mediterranean” isimli tebliğ ile oturum sonlandırılmıştır.

4_Dilhan ASertifika.jpg (3.22 MB)

Eş zamanlı olarak yürütülen Siyasal İletişimde Nitel Araştırmalar başlığını taşıyan panele Haliç Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Dilhan Apak başkanlığında Dokuz Eylül Üniversitesi AB Merkezi Uzmanı Sadık Demirbağ ve Yaşar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Huriye Toker’in ortaklaşa sundukları “Brexit Sürecinin Ekonomik Boyutuna Yönelik Kamusal Alan Tartışmaları” isimli tebliğ ile başlanmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Dilhan Apak’ın “Avrupa’da Göçmen Karşıtı Politikaların Yükselişi ve Uluslararası Medyadaki Yansımaları: Euronews Örneği” isimli sunum ile sona ermiştir.

5_Fulya Hisarlıoğlu.JPG (1.69 MB)

Konferansın üçüncü oturumu Rising Populism, Xenophobia and Euro-Scepticism başlığını taşımakta olup oturum başkanlığı Doğuş Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Fulya Hisarlıoğlu tarafından üstlenilmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Selcen Öner’in “Rising Fusion of Populism and Euroscepticism in Italy: The Case of The League” isimli tebliğ ile başlayan oturuma M.Ü Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi N. Aslı Şirin’in “The Reflections of Upsurging Xenophobia on European Parliament Elections” başlıklı sunumuyla devam edilmiştir. Medipol Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi H. Deniz Genç ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Tüzen’in ortaklaşa hazırladıkları “Brexit and Xenophobia: A Retreat of British Multiculturalism?” isimli sunumun ardından oturuma Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Suna Gülfer Ihlamur Öner’in “Progressive Politics: The Way Forward for the EU?” isimli tebliğ ile devam edilmiştir. Oturum Yeditepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Catherine MacMillan’in “Lords of Misrule? Carnivalesque Populism in the Brexit Discourse of Nigel Farage and Boris Johnson” başlıklı tebliğ ile sona ermiştir.

6_Mesut Eren.jpg (3.35 MB)

Eş zamanlı olarak Küçük Salon’da gerçekleştirilen ve başkanlığını Doç. Dr. T.Mesut Eren’in üstlendiği oturum AB-Türkiye İlişkileri ve Diğer AB Konuları başlığını taşımakta olup ilk tebliğ Akdeniz Üniversite’sinden Prof. Dr. Hale Balseven, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çoban ve Dr. Öğr. Üyesi Figen Ceylan’ın ortaklaşa hazırladıkları “Avrupa Birliği’nde Erasmus Plus KA2 Programının Emek Piyasası Üzerindeki Etkilerinin Analizi” başlıklı sunum olmuştur. T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan Kübra Ecer’in “Avrupa Birliği’nde Davranışsal Kamu Politikaları Uygulamaları” isimli sunumu ile oturuma devam edilmiştir. M.Ü Avrupa Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Mesut Eren tarafından sunulan “AB-Türkiye-Gümrük Birliği’nin GATT‘ın XXIV. Maddesine Olası Aykırılığı ve Sonuçları” isimli tebliğin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Ali Kıncal ve Yaşar Üniversitesi’nden Özge Bozkaya’nın ortaklaşa hazırladıkları “Normatif Güç Bağlamında Avrupa Birliği’nin Değişen Ticaret Stratejisi” başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sevgi İneci’nin “Avrupa Bankacılık Birliği’nin Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Bankacılık Performansına Etkileri” başlığını taşıyan sunumu ile oturum sona ermiştir.

7_Alper Kaliber_.JPG (107 KB)

Kahve molasının ardından konferansa devam edilmiş ve Büyük Salon’da başkanlığını Altınbaş Üniversitesi öğretim elemanlarından Doç. Dr. Alper Kaliber’in üstlendiği 4. Oturumda Surrey Üniversitesi’nden Dr. Theofanis Exadaktylos tarafından “Can the EU be more capable? Assessing the role of the EU’s institutions in defence capability development” isimli sunum gerçekleştirilmiş ve M.Ü Avrupa Araştırmaları Enstitüsü’nden Prof. Dr. Münevver Cebeci’nin “Quo Vadis Common Security and Defence Policy? Revisiting the major debates in European Security” başlıklı sunumu ile oturuma devam edilmiştir. M.Ü Avrupa Araştırmaları Enstitüsü doktora adayı Ece Mozakoğlu’nun “CSDP and Gender Mainstreaming: UNSCR 1325 and The EU” isimli tebliğinin ardından başka bir M.Ü Avrupa Araştırmaları Enstitüsü doktora adayı Veli Özdemir’in “UK-EU Military Cooperation and Brexit: A Neoclassical Realist Perspective” isimli sunumu ile oturum sonlandırılmıştır.

8_Aslı Şirin.jpg (3.28 MB)

Eş zamanlı olarak Küçük Salon’da yürütülmekte olan ve başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Aslı Şirin’in yaptığı ve AB Politikalarında Çok-Kültürlülük, Göç ve Azınlık Hakları başlığını taşıyan oturumda Fenerbahçe Üniversitesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Nihan Akıncılar Köseoğlu “AB Üyeliği Yolunda Azınlık Hakları: Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan” başlıklı tebliği gerçekleştirmiştir. Ardından Euro Politika Dergisi’nden Yusuf Ertuğral “Brexit Sonrası Britanya'nın İskoçya Sorunu ve AB’nin (Çokkültürlü) Azınlık Politikalarına Etkisi” isimli sunumu ile katkı sağlamıştır. Oturuma Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Serpil Bardakçı Tosun tarafından sunulan “Avrupa Birliği’nin Geleceğinde Mültecilerin Rolü” başlıklı tebliğ ile devam edilmiş, M.Ü Avrupa Araştırmaları Enstitüsü doktora öğrencisi Celil Batur tarafından gerçekleştirilen “Mülteci Krizinin Almanya’nın İç Politikasına Etkisi” başlıklı sunumunun ardından Sakarya Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Filiz Cicioğlu ve doktora öğrencisi Yeşim Bayram tarafından sunulan “Self-Determinasyon Kavramı ve Avrupa Birliği'nde Bir Örnek Olay Olarak Katalonya” başlıklı sunum ile oturum sona ermiştir.

9_Armağan E..jpeg (132 KB)

MCES-2020’nin ilk gününün sonuna gelindiğinde başkanlığını Doç. Dr. Armağan Emre Çakır’ın üstlendiği Democracy, Democratization and Identity in Europe başlığını taşıyan son oturumda ilk tebliğ Doç. Dr. Alper Kaliber’in “From De-Europeanization to Anti-Westernism: Turkish Foreign Policy in Flux” başlıklı sunuşu ile gerçekleşmiştir. Kadir Has Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Erman Ermihan’ın “With or Without You: The Shift in Discourses of Identity in the EU-Turkey Relationship” adlı sunumu ile oturuma devam edilmiş ve Portsmouth Üniversitesi’nden Slawomira Mysiak’ın “Understanding Democratic Backsliding in the EU Member-State. A Case Study of Poland” başlıklı sunumu ile oturum sonlandırılmıştır.

10_Selcen Öner_toplu.JPG (120 KB)

Küçük Salonda eş zamanlı olarak devam etmekte olan ve başkanlığını Doç. Dr. Selcen Öner’in üstlendiği Avrupa’da Popülizm ve Aşırı Sağın Yükselişi başlıklı oturumda ilk söz Dr. Öğr. Üyesi Fulya Hisarlıoğlu’nun olmuş ve “Popülist Güvenlikleştirme: Brexit ve AB’de Yükselen Avrupa Kuşkuculuğunu Anlamak” başlıklı sunum ile oturum başlamıştır. Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ebru Oğurlu’nun “Avrupa Birliği’nde Yükselen Euroseptisizm” isimli sunumu ile oturuma devam edilmiştir. Ankara Üniversitesi öğrencilerinden Erdem Tekçi’nin “Aşırı Sağ Popülizm Bağlamında AB’nin Geleceği – AfD Örneğinde Söylem Çözümlemesi” başlıklı sunumunun ardından M.Ü Avrupa Araştırmaları Enstitüsü öğretim elemanlarından Doç. Dr. Yonca Özer ve Araştırma Görevlisi ve doktora adayı Fatmanur Kaçar’ın “Avrupa’da Sağ Popülizmin Korkuyu Araçsallaştırması: Almanya Örneği” başlıklı tebliğ ile ilk gün oturumları sona ermiştir.

11_Beken Saatçioğlu sunum.jpeg (176 KB)

Konferansın ikinci günü olan 8 Şubat 2020 tarihli oturumlara Büyük Salon’da MEF Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Beken Saatçioğlu yönetiminde Current Debates in European Foreign Policy temasıyla başlamıştır. Kadir Has Üniversitesi’nde doktora öğrencisi Merve Önal’ın “Fortress Europe” or Not? The European Union’s Security Policies on Migration” başlıklı sunumu ile ilk oturum gerçekleştirilmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Dr. Fulya Akgül Durakçay’ın “Backdoor Democratisation? The EU’s Migration Management in the Eastern Neighbourhood” başlıklı tebliği ile oturuma devam edilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. İrem Aşkar Karakır’ın “The European Union’s Post-Arab Spring Democracy Promotion in the Middle East: A Missed Opportunity?” başlıklı tebliğinin ardından Åbo Akademi Üniversitesi’nden doktora adayı Nanuli Silagadze’nin “Beyond National Governments: Explaining Foreign Policy Referendums in Europe” ismini taşıyan sunumu ile oturum sona ermiştir.

12_Sanem Baykal_toplu.jpeg (136 KB)

Eş zamanlı olarak Küçük Salon’da AB’li ve AB’siz Hukuk adı altında yürütülmekte olan ve oturum başkanlığını da üstlenen TOBB-ETÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sanem Baykal’ın “AB Üyeliğinden Ayrılmanın İç Hukuk Sistemine Etkisi: Brexit Örneği Üzerinden Bir İnceleme” ismini taşıyan tebliği ile başlanmış olup, Marmara Üniversitesi doktora öğrencisi Av. Gizem Yılmaz’ın “Yapay Zekanın Yargı Sistemlerinde Kullanılmasına İlişkin Avrupa Etik Şartı” başlıklı sunumu ile devam edilmiştir. Oturum Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ege Okakın Erbaş’ın “Avrupa Birliği’nde Yeni Bir Hukuk Yaratma Aracı Olarak Ajanslaşma Hareketi” başlıklı tebliği ile sona ermiştir.

13_Aslı Şirin.jpg (109 KB)

İkinci günün ikinci oturumu Büyük Salon’da The EU’s Enlargement Policy teması altında Dr. Öğr. Üyesi Aslı Şirin yönetiminde, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hatice Yazgan’ın “Challenges of European Union (EU) Enlargement: Interplay Between the EU Institutions and the   Member States” başlıklı sunuşu ile açılmıştır. Ayvansaray Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Damla Cihangir Tetik tarafından gerçekleştirilen “Enlargement Policy in Flux: EU-Turkey-Western Balkans Relations” tebliğ ile oturuma devam edilmiş ve Jagiellonian Üniversitesi’nden Jan Pawel Niemiec’in “Regaining the influence: Turkish Cooperation Initiatives in the Balkans” başlıklı sunumu ile oturum yarılanmıştır. Doç. Dr. Armağan Emre Çakır’ın “All Water under the Bridge: The Interaction between Turkey’s Relations with the US and with the EU” isimli tebliğinin ardından, Nottingham Üniversitesi post-doc öğrencisi Dr. Sinem Bal’ın “Refugee Women As The Neglected Subjects of The EU-Turkey Relations” başlıklı sunumu ile oturum sonlanmıştır.

14_Emirhan Göral_toplu.JPG (1.69 MB)

Eş zamanlı olarak yürütülen, teması Jeo-ekonomi, Enerji Güvenliği ve AB olan ve oturum başkanlığını Doç. Dr. Emirhan Göral’ın gerçekleştirdiği Küçük Salon oturumlarına M.Ü Avrupa Araştırmaları Enstitüsü doktora adayı Emre Erdemir’in “Avrupa Birliği’nin Ortak Enerji Politikası Oluşturma Çabaları: Danimarka, Almanya ve Polonya Örnekleri Üzerinden Bir Değerlendirme” isimli sunumu ile başlanmıştır. Galatasaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Tolga Bilener tarafından “Çin'in Yeni İpek Yolları Projesi ve Avrupa Birliği” başlıklı sunuşu ile oturuma devam edilmiş, Dr. Z. Nazlı Kansu’nun “Avrupa Birliği Enerji Politikalarının Dönüşümü” başlıklı tebliğ ile panel yarılanmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doktora Adayı Tuğçe Kafdağlı Koru’nun “Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Krizinde Üçüncü Aktör Olarak Avrupa Birliği “ başlıklı sunumunun ardından oturum İzmir Demokrasi Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Sıla Turaç Baykara tarafından sunulan “Doğu Akdeniz Doğal Gazının AB Enerji Güvenliğine Katkısı” tebliğ ile sona ermiştir.

15_Deniz Tekin_seyirci.JPG (71 KB)

Öğle arasının ardından ikinci günün üçüncü oturumu Legal Aspects of European Integration temasıyla Büyük Salon’da aynı zamanda oturumu da yöneten Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tekin Apaydın’ın “The Competence of The EU on the Exclusive Economic Zones of the Member States” başlıklı sunumuyla başlamıştır. Oturum, Gedik Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Feyza Başar’ın “Freedom of Expression and its Limits under the Case Law of the European Courts-with special reference to the Recent Decisions of the CJEU on Google and Facebook Cases” başlıklı tebliğ ile devam etmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gözde Kaya’nın “Reform of the Dublin System: A Matter of Long-Standing Controversy” başlıklı tebliği ile sona ermiştir.

16_Ömer Faruk_sunum.JPG (1.39 MB)

Küçük Salon’da eş zamanlı olarak yürütülen, Kamu Diplomasisi ve Lobicilik başlığını taşıyan oturumun başkanlığını Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya üstlenmiş ve “Avrupa Bağlamında Lobicilik, Şeffaflık ve Kamusal Karar Alma Süreci: Düzenleyici Çerçeve Üzerine Bazı Ön Gözlemler” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir. İTÜ öğretim üyesi Dr. Alper Yurttaş “Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Çıkar Gruplarının Lobi Faaliyetleri” başlıklı tebliğinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Şahin’in “Lizbon’dan Küresel Stratejiye Avrupa Birliği’nin Kamu Diplomasisi” başlıklı sunumuyla oturum sona ermiştir.

17_Başak Alpan.JPG (1.79 MB)

Kahve arasının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim elemanı Doç. Dr. Başak Alpan’ın oturum başkanlığını yürüttüğü ve Türkiye-AB İlişkileri temasını taşıyan panel Büyük Salon’da başlamış ilk tebliğ Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi Melek Özlem Ayas’ın “Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’nin Göç Politikası Hakkındaki Görüşleri (2011-2018)” başlıklı sunumuyla gerçekleşmiştir. Türk Alman Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ebru Turhan ve İstanbul Gedik Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Rahime Süleymanoğlu Kürüm’ün ortaklaşa hazırladıkları “Akademik Perspektiften AB-Türkiye İlişkileri: Kuramsal, Yöntemsel ve Tematik Dönüşüm” oturuma devam edilmiş, Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi Efe Can Müderrisoğlu’nun “20. Yüzyılda Millî Görüş Hareketi’nin AB’ye Yaklaşımı: Çevreden Merkeze Yolculukta AB’nin Keşfi” başlıklı sunumu ile oturum yarılanmıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim elamanı Doç. Dr. H. Kutay Aytuğ’un “Müzakere Sürecinde Yaşanan Kurumsal Dönüşüm: Kamu Denetçiliği Kurumu” isimli tebliğinin ardından, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Haydar Efe’nin “AB'nin Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası Başlığı Altında Türkiye İlerleme Raporlarında Yönelttiği Eleştiriler” başlıklı sunumuyla oturum sonlandırılmıştır.

18_Bilge Filiz.jpeg (80 KB)

EU Policies and Quantitative Studies on the EU temasıyla Küçük Salon’da eş zamanlı olarak yürütülmekte olan ve oturumun başkanlığını da üstlenen Ankara Üniversitesi doktora adayı Bilge Filiz’in “Active Social Policies in Turkey and Spain & the Perception of Social Responsibilities” başlıklı sunumun ardından, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencisi Oğuzhan Barçın “The Impact of Populism and Nationalism on Common Agricultural Policy” isimli tebliğini sunmuştur. Amasya Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Güner “A Comparison of the European Union Countries’ Levels of Digital Public Services” başlıklı sunumu ile katkıda bulunmuş, Bradford Üniversitesi’nden Dr. Hasan Tekin ise “Agency Costs and Dividend Policies of European Firms” ve “Optimal Leverage of Travel and Leisure Firms in Europe” başlıklı sunumları gerçekleştirmiştir

19_Armağan Emre Çakır.JPG (1.62 MB)

Ara vermeden devam eden paneller serisinde Büyük Salon’da Transatlantik İlişkilerde Güncel Meseleler temasıyla başkanlığını Doç. Dr. Armağan Emre Çakır’ın üstlendiği oturumda ilk söz İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Bardakçı’nın olmuş ve “Trump Döneminde Transatlantik İlişkiler” başlıklı sunum kendisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sinem Kocamaz “Kriz, Belirsizlik ve Sistemsel Dönüşüm Döneminde Avrupa Birliği-ABD İlişkileri” başlıklı tebliğ ile katkıda bulunmuş, yine aynı üniversitenin öğrencisi olan Yiğit Yavuz’un “AB -ABD İlişkilerinde Türkiye'nin Konumu” başlıklı sunumu ile oturum sonlanmıştır.

20_Nevra Esentürk_sunum.JPG (64 KB)

Eş zamanlı olarak yürütülmekte olan ve EU ‘s Economic Relations üst başlığındaki Küçük Salon oturumunun başkanlığını da üstlenmiş olan Yalova Üniversitesi öğretim elmanı Dr. Öğr. Üyesi Nevra Esentürk “The Role of the EU in Multilateral Development Cooperation: Challenges and Limitations in Times of Crises” başlıklı sunumu gerçekleştirmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim elamanı Prof. Dr. Utku Utkulu ve doktora öğrencisi Ali Kıncal’ın ortaklaşa hazırladıkları “The EU Trade Policy in the Age of New Protectionism: Implications for the Future of Common Commercial Policy” başlıklı tebliğ ile oturuma devam edilmiştir. Tehran Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Pantea M. Zanganeh’in sunmuş olduğu “The Future of the EU-China Economic Relations” başlıklı tebliğ ile oturum sonlandırılmıştır.

21_PInar Sayan_seyirci.jpg (69 KB)

Kahve arasının ardından MCES serisinin son oturumlarına geçilmiş ve yürütücülüğünü Beykoz Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sayan’ın üstlendiği oturumda ilk söz Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Burak Tangör’ün olmuş ve “Avrupa Birliği'nin Ulusal Egemenlik Sınaması“ başlıklı sunum ile panel açılmıştır. M.Ü Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Araştırma Görevlisi ve doktora adayı Ebru Dalğakıran ve Dr. Öğr. Üyesi N. Aslı Şirin’in ortaklaşa hazırladıkları “ ‘Duvardaki Kapı’: Avrupa Birliği’nin Sınırlarını Anlamak” başlıklı tebliğ ile oturuma devam edilmiştir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Okan Can ve aynı üniversiteden öğretim elemanı Doç. Dr. H. Kutay Aytuğ’un ortaklaşa hazırladıkları “Avrupa Birliği’nde Bölgecilik ve Ulus Devlet Gerilimi: Birleşik Krallık ve İskoçya Örneği” sunumunun ardından Başkent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Mercan’ın “Polonya’nın İkilemi Olarak Avrupa Birliği ve Farklılaşmış Avrupa Bütünleşmesi” başlıklı sunumu ile oturuma devam edilmiştir. Yaşar Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Defne Günay’ın “Avrupa Birliği Dış İklim Değişikliği Politikası” başlılığını taşıyan sunumu ile oturum sonlandırılmıştır.

22_Münevver Cebeci_toplu.jpeg (68 KB)

Eş zamanlı olarak AB’nin Güvenlik Aktörlüğü temasıyla Küçük Salon’da yürütülmekte olan ve oturum başkanlığını Prof. Dr. Münevver Cebeci’nin gerçekleştirdiği günün son panelinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Dr. Omca Altın “Uluslararası Terörizm ve AB’nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Yöntemlerinin Etkinliği” başlığını taşıyan sunumu ile oturuma başlanmıştır. Marmara Üniversitesi öğrencisi ve doktora adayı Büşra Kılıç’ın “Liberal Bir Aktör Olarak Avrupa Birliği: Akdeniz İçin Birlik Örneği” başlıklı tebliğinin ardından İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Esra Erol Ergan’ın “Avrupa Birliği’nin Yumuşak Güç Kullanımı: Doğu Ortaklığı’nın Onuncu Yılı” başlıklı sunumu ile oturum sonlanmıştır.

23_Thomas Diez_seyircili.jpg (3.38 MB)

Marmara Conference on European Studies-2020 etkinliğinin kapanış konuşması Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker olarak Tübingen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Thomas Diez tarafından “The EU in a Changing World Order: In Defence of Normative Power 2.0” başlığı ile yapılmış ve konferansın 2018’de olduğu üzere yoğun ilgi görmesi nedeni ile takip eden yıllarda tekrarlanması temennisinde bulunulmuştur.

23_Thomas_Münevver_Plaket.jpeg (67 KB)

 

HIZLI ERİŞİM