BAŞVURULARDA YABANCI DİL ŞARTI

Üniversitemiz Enstitülerinde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularda yabancı dil şartı hakkında Senato Kararı gereğince:
 
1-    Yüzde yüz yabancı dille eğitim verilen lisans programlardan mezun olan adayların, başvurduğu tezli yüksek lisans veya doktora programının eğitim dilinin, mezun oldukları lisans programının eğitim dili ile aynı olması durumunda dil puan şartı aranmaz.
2-    Yüzde yüz yabancı dille eğitim verilen lisans programlardan mezun olan adayların, Türkçe eğitim veren doktora programlarına başvurularında dil puan şartı aranmaz
3-    Türkçe eğitim veren tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yabancı dil puan şartı aranmaz.
4.    Yabancı dille eğitim veren ve yukarıdaki koşulları yerine getiremeyen adaylar için yabancı dil puan gerekliliği, bölümlere göre şu şekildedir:

Avrupa Hukuku Anabilim Dalı
İngilizce Yüksek Lisans Program için 60 puan
İngilizce Doktora Programı için 70 puan
Avrupa İktisadı ve İşletme Anabilim Dalı
İngilizce Yüksek Lisans Program için 60 puan
İngilizce Doktora Programı için 70 puan
Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
İngilizce Yüksek Lisans Program için 70 puan
İngilizce Doktora Programı için 80 puan
Avrupa'da Siyasal İletişim Anabilim Dalı
İngilizce Yüksek Lisans Program için 60 puan
 
Enstitümüze başvuruda bulunacak adayların Başarı Durum Belgelerilerinde (transcript) eğitim dili ile ilgili bilgi mevcut değil ise, mezun oldukları veya olacakları üniversitelerinden alacakları belgeyi, Başarı Durum Belgeleri ile birlikte tarayıp sisteme yüklemeleri gerekir.

HIZLI ERİŞİM