M.Ü. Avrupa Araştırmaları Enstitüsü ADEP Proje Başvurusu Kabul Edilmiştir.

 

ENSTİTÜMÜZÜN 2022 ADEP PROJE BAŞVURUSU KABUL EDİLEREK DESTEKLENMEYE HAK
                                                      KAZANDI.


Marmara Üniversitesi’nin Araştırma Üniversitesi statüsü kazanması sonrasında başlattığı ve
ilki bu yıl (2022) uygulamaya konulan ADEP (Araştırma Üniversitesi Destek Programı)
çerçevesinde, Avrupa Araştırmaları Enstitümüzün “Covid-19 Salgını Döneminde İstanbul’daki
Beş Üniversitede Yüksek Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Türkiye’ye Uyumu: Sorunlar
ve Çözüm Önerileri” başlıklı projesi kabul edilmiştir.

HIZLI ERİŞİM