Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Azami Öğrenim Sürelerine Ek Süre Verilmesi Hakkında

“YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Diğer Hükümler Madde 35(8) (Ek:RG-10/6/2020-31151) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” Hükmü gereğince Üniversitemiz Senatosunun 02/03/2021 tarih ve 407-11 sayılı kararı gereği tez aşamasında olan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, 08 – 22 Mart 2021  tarihleri arasında başvuru yapmaları şartı ile azami öğrenim sürelerine 1 (bir) yarıyıl ek süre verilmesi kararı alındığından belirtilen tarihler arasında Enstitümüz Öğrenci İşlerine başvurarak ek süre talep edebileceklerdir.

HIZLI ERİŞİM