Avrupa Birliği ve Türkiye'de Çevre Bilinci: TEMA

Marmara Avrupa Günü Etkinlikleri 9 Mayıs’ta TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz ATAÇ’ın “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Bilinci: TEMA” konulu konferansı ile devam etti. Farklı bölümlerden öğrencilerin ve gönüllü TEMA üyelerinin katılımıyla gerçekleşen konferansa TEMA Vakfı’nın varoluş amacının “yaşama yani toprağa sahip çıkmak” olduğunu belirterek başlayan ATAÇ, vakfın çalışma alanlarından (ağaçlandırma, biyolojik çeşitlilik ve kırsal kalkınma, çevre politikaları ve savunuculuk, eğitim ve farkındalık, örgütlenme ve gönüllülük) kısaca bahsetti.

Çevre bilincinin ve farkındalığının oluşturulması için özellikle eğitim programlarının öneminin vurgulanmasının ardından, bu kapsamda tüketim ve doğaya uygun yaşamayı temel alan döngüsel ekonomi eğitiminin de artık bir zorunluluk haline geldiği belirtildi. İklim değişikliğinin önemli ölçüde hissedilmeye başlandığı bu dönemde, çevre sorunlarının önlenmesinde ciddi politikalar üretmeye çalışan Avrupa Birliği’nin çevre konusundaki politikalarına değinen Ataç, Türkiye’nin de müzakere süreci yürütmekte olan bir aday ülke olarak çevre politikaları konusundaki yükümlülüklerine dikkat çekmiştir. Türkiye’de mevzuata uyum konusunda başarılı olunmasına rağmen uygulamada ciddi problemlerin yaşandığına değinen Ataç’ın katılımcıların sorularını yanıtlamasından sonra konferans sonlandırıldı.

 

HIZLI ERİŞİM