Avukat Töbelmann tarafından AB'deki aile hukuku uygulamaları üzerine bir seminer sunuldu.

8 Mayıs 2019 tarihinde, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü ile Atatürk Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ortaklaşa gerçekleştirdiği ve moderasyonu Prof. Dr. Feruzan Gündoğar tarafından yapılan ikinci konferansta ise; Bremen’den gelen Avukat Susann Töbelmann, Almanya örneğinde demokratik sistemin temel ögeleri arasında yer alan hukukun üstünlüğü prensibinin önemin vurguladıktan sonra, sunumunun ana teması olan Aile hukukunun işleyişini örneklerle anlattı. Sunumun en ilginç kısmını ise, Almanya’da yoğun bir Türk nüfusun yaşaması ve giderek artan Türk-Alman evliliklerine ilişkin bölümü ve bununla ilgili sorular oluşturdu.

HIZLI ERİŞİM