“Demokrasi için Siyasal Katılımın Önemi: Gençlerin Demokratik Katılımı” Semineri / Mete Çubukçu

       “Avrupa Birliği’nde Kadın ve Gençlik Hakları” projesi kapsamında Marmara Grubu Vakfı’nın düzenlemiş olduğu “Demokrasi için Siyasal Katılımın Önemi: Gençlerin Demokratik Katılımı” başlıklı seminerler dizisinin ikincisi 28 Kasım 2019 tarihinde enstitümüzün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Seminerin başlangıcında AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgân Suver proje hakkında kısa bir bilgilendirme konuşması yaptı. Seminerde gazeteci-yazar Mete Çubukçu; 30 yıla yaklaşan meslek hayatındaki deneyimlerinin ışığında hem Türkiye’de, hem de diğer ülkelerde demokrasi için siyasal katılımın önemine ve bu süreç içerisinde gençlerin demokratik katılımının nasıl olması gerektiği üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

       Mete Çubukçu konuşmasında; vatandaşlar için demokratik süreçlere katılımının ilk koşulunun seçimlere katılım olduğunu ancak bunun tam bir demokratikleşme için yeterli bir koşul olmadığını belirtti. Özellikle sivil toplum başta olmak üzere, toplumun seçimler dışında da siyasal süreçlere en alt katmanlardan başlayarak katılması gerektiğini ifade etti. Çubukçu’ya göre; insanların sadece kendi çevreleriyle değil, farklı gruplarla/kesimlerle iletişime geçip diyalog kurması önemli bir aşama olarak görülmektedir. Son dönemde dünyadaki farklı ülkelerde başlayan ve devam eden protesto eylemlerinin de aslında bir demokratik katılım süreci olduğu, şiddet içermeyen gösterilerin, vatandaşların taleplerini dile getirmeleri için başat unsurlardan olduğu vurgulandı.

       Mete Çubukçu’nun konuşması sonrasında seminer, katılımcıların sorularıyla interaktif bir şekilde devam etti. Soru-cevap bölümünde; teknolojinin geldiği aşamanın etkisiyle, sosyal medyanın etkinliğinin artış gösterdiği ve klasik yazılı/görsel medya araçları yerine, sosyal medyanın kullanımının devletler başta olmak üzere uluslararası sistemdeki tüm aktörler tarafından kullanılması ele alındı. Bu bağlamda, hem Türkiye’deki, hem dünyadaki siyasetçilerin, yürütülen politikaları kitlelere aktarmak için sosyal medyayı kullandıkları ancak bu platformun doğru bilginin elde edilmesi noktasında çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğu da vurgulandı.  Çubukçu ayrıca, Medyanın dijital alana doğru evrilmesinin, vatandaşların tarafsız ve doğru bilgi alması açısından gerekli olduğunu ve alternatif kaynaklarla nitelikli gazetecilik için yeni bir adım atılmasına yol açtığını hatırlattı. 

Mete Çubukçu_2.png (1.34 MB)

Mete Çubukçu_3.png (1.37 MB)

HIZLI ERİŞİM