Demokrasinin Olmazsa Olmazları: Gençler ve Kadınların Karar Alma Süreçlerine Katılımları / Doç.Dr. Zeynep Alemdar

Marmara Grubu Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen Demokrasi için Türk Gençliği ve Kadınlar Projesi’nin dördüncü semineri 23 Ocak 2020 tarihinde Marmara Üniversitesi Enstitüler Binası’nda gerçekleştirildi. ‘Türkiye ve AB'de Kadın Hakları’ Semineri’nin konuk konuşmacısı Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Alemdar'dı.

Zeynep Alemdar_1.jpeg (67 KB)

CEDAW Projesi, İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmaların temelinde kadın haklarının savunuculuğunun bulunduğunu dile getiren Alemdar, Türkiye'nin bu anlaşmaları imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunu vurguladı. 1980'li yılların Türkiye'de kadın hareketlerinin başladığı yıllar olarak kabul edildiğini, 1999 yılı sonrasında ise süreçteki ilerlemenin AB çıpası ile paralel işlediğini sözlerine ekledi.

“Eşit işe eşit ücret” diye adlandırılan fırsat eşitliği konusunun AB ve Türkiye özelinde pek de farklı olmadığına değinen Alemdar, hem Türkiye özelinde hem de Avrupa Birliği'nde kadının ekonomik hayata katılımının arttırılması için çalışmaların gerekli olduğunu vurguladı. OECD verilerine göre insani gelişmişlik endeksi yüksek olan Türkiye'de kadının iş gücüne ve siyasete katılımının ne yazık ki zayıf olduğunu belirtti. Ancak, AB ve Türkiye'de kadınların siyasi süreçlere kaliteli katılımlarının tam zamanı olduğunu sözlerine ekleyen Alemdar, demokratikleşme ve laiklik yolunda kadınların öneminin büyük olduğunu ve desteklenmeleri gerektiğini vurguladı.

Zeynep Alemdar_2.jpeg (74 KB)

 

HIZLI ERİŞİM