Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler ABD Mülakat Listeleri

Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler ABD Mülakat Listeleri aşağıda verilmiştir.

Mülakatlar, Enstitüler Binası 3. Kat Avrupa Araştırmaları Enstitüsü'nde yapılacaktır.

Türkçe Programlar Mülakat Günü: 04.07.2018 / Doktora programı adaylarının mülakatları 09:00'da, Yüksek Lisans programı adaylarının mülakatları 10:30'da başlayacaktır. 

İngilizce Programlar Mülakat Günü: 05.07.2018 / Yüksek Lisans ve Doktora programları adaylarının mülakatları 09:00'da başlayacaktır.

Türkçe Doktora Mülakat Listesi

Türkçe Yüksek Lisans Mülakat Listesi

İngilizce Doktora Mülakat Listesi

İngilizce Yüksek Lisans Mülakat Lİstesi

HIZLI ERİŞİM