Uzaktan Öğretim Faaliyetleri Hakkında

Marmara Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Uzaktan Öğretim Faaliyetleriyle İlgili Senato Kararları çerçevesinde Avrupa Araştırmaları Enstitüsü’nün uygulamaları aşağıdaki prensipler doğrultusunda gerçekleştirilecektir:

1. Sınavlar ve Uygulama Yöntemleri:

Senato kararı gereği, “Üniversitemiz akademik takviminde 04-12 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ertelenmiştir. Sınav tarihleri (Ara sınav, final, bütünleme), sınav uygulama yöntemleri ve Yaz Okulu ile ilgili çalışmalar Mayıs 2020 de tamamlanarak duyurulacaktır.” Bu çerçevede yapılacak duyuruya kadar derslerin daha önce belirtilen çerçevede sürdürülmesi gerekmektedir.

2. Uygulamalı Dersler ve Faaliyetler:

Enstitümüzde uygulamalı ders bulunmamaktadır. Her yıl 9 Mayıs Avrupa Günü münasebetiyle yapılan etkinlikler, toplantılar ve kurum gezileri ise kamu sağlığına yönelik salgın hastalık tehdidi ortadan kalkana kadar geçici süreyle ertelenmiştir.

3. Kayıt Dondurma:

Öğrencilerimiz kayıt dondurma taleplerini 20 Nisan 2020 tarihine kadar http://obys.marmara.edu.tr adresindeki “kayıt dondurma talep” formunu doldurarak yapabileceklerdir. Kayıt dondurma 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için geçerli olmak üzere bir yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilecek ve kayıt dondurulan süre azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır.

4. Öğrenci Katkı Payları:

Öğrenci katkı payları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46/b maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun’un 7’nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir. Öğrencilere geri ödenmesi ya da alınmaması hususu Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenmektedir.

5. Lisansüstü Tez Çalışmaları:

Lisansüstü tez çalışmalarında danışmanlık yapan öğretim üyelerinin ve tez öğrencilerinin anabilim dalı başkanlıklarına faaliyetlerini çevrimiçi olarak yapabilecekleri yönündeki beyanlarını 20 Nisan 2020 tarihine kadar bildirmeleri halinde tez danışmanlıklarının ve aynı zamanda uzmanlık alan derslerinin de çevrimiçi olarak devam edebileceklerdir.

Ayrıca çevrimiçi yapılamayacak Lisansüstü tez çalışmalarının tümünün  (tez danışmanlığı, uzmanlık alan dersi, tez savunma, doktora tez izleme vd.) Haziran 2020 tarihine ertelenmesine, Haziran 2020 tarihine kadar geçen sürenin öğrenim süresinden sayılmayacak ve ilave süre olarak verilecektir.

6. Tez İzleme Toplantıları:

Çevrimiçi olarak devam edilmesine karar verilen doktora tez çalışmalarının, tez izleme komite toplantıları; danışmanın Enstitümüz personeli öğretim üyesi olması halinde danışmanın yönlendirmesinde, danışmanın Enstitü dışı bir öğretim kurumunun üyesi olması halinde ise ilgili Anabilim Dalı Başkanı’nın görevlendireceği bir Enstitü personeli öğretim üyesinin yönlendirmesinde dijital ortamda gerçekeştirilecektir.

7. Doktora Tez Önerisi:

Doktora Tez Önerisinin; öğrenci, danışmanı ve tez izleme komitesi üyelerinin Anabilim Dalı Başkanlıklarına Tez Önerisini çevrimiçi olarak yapılabileceğine dair e-posta yoluyla yazılı beyanları ve ilgili enstitülerin gerekli düzenlemeleriyle dijital ortamda yapılabilecektir. Tez danışmanının Enstitü dışından olması veya ilgili komitede Enstitüde görevli bir öğretim üyesinin bulunmaması halinde ilgili Anabilim Dalı Başkanı’nın görevlendireceği bir enstitü öğretim üyesi yönlendirmesinde dijital ortamdaki işlemler yürütülecektir.            

8. Doktora Yeterlilik Sınavları:

Doktora Yeterlilik Sınavları Haziran 2020 tarihine ertelenmesine, Haziran 2020 tarihine kadar geçen sürenin öğrenim süresinden sayılmayacak ve ilave süre olarak verilecektir.

9. Lisansüstü Tez Savunmaları:

Lisansüstü Tez Savunma Sınavları, tez danışmanı, tez öğrencisi ve tez jüri üyelerinin Anabilim Dalı Başkanlıklarına Tez Savunma Sınavının çevrimiçi olarak yapılabileceğine dair e-posta yoluyla yazılı beyanları ile dijital ortamda yapılabilecektir. Bu kapsamda tez savunmasının yapılacağı dijital platformun sesli ve görüntülü kayıt imkânı vermesi gerekmektedir. Danışman veya jüri üyeleri arasında Avrupa Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesinin bulunmaması durumunda ilgili Anabilim Dalı Başkanı tarafından belirlenecek bir Enstitü öğretim üyesi de görüntü ve ses kaydı amacıyla dâhil olacaktır.

10. Eğitim-öğretim amacıyla Erasmus, Mevlana ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yurtdışında bulunan öğrenciler için sağlanacak olanaklar:

- Öğrenci yurda döndüğünde kendisine geç kayıt imkânı verilmesine ve eğitimine üniversitemizde devamına olanak sağlanması,

- Öğrenci yurda döndükten sonra yurtdışındaki üniversitede açılan çevrimiçi eğitime katılarak eğitimine devam etmesi,

- Öğrenci yurda döndüğünde yurtdışındaki üniversitenin açtığı veya üniversitemizde açılan çevrimiçi eğitim olanaklarından yararlanmak üzere seçim yapabilmesi ve tercih ettiği çevrimiçi eğitime devam etmesi,

- Yurda dönmemiş veya dönememiş öğrencilerimizin yurtdışındaki üniversitenin çevrimiçi eğitim-öğretim programlarına devam edebilmelerine veya üniversitemizin çevrimiçi sistemi üzerinden eğitimlerine devam etmesi,

- Öğrenciler yurt dışında okudukları üniversitede veya üniversitemizde açılan çevrimiçi eğitimlere katılabileceklerdir. Öğrenim Anlaşmasında yer alan anlaşmalı kurumun programın tamamını kapsayan çevrimiçi program bulunmaması halinde; öğrencinin açılan çevrimiçi eğitim olanaklarının her ikisinden birden yararlanarak eğitimlerine devam edebilmesi.

 

HIZLI ERİŞİM